ορισμός των μεταφορών

Ο όρος μεταφορά χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την κίνηση που μπορεί να κάνει ένα άτομο, αντικείμενο, ζώο ή φυσικό φαινόμενο από το ένα μέρος στο άλλο. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αν και συνήθως η ιδέα της μεταφοράς σχετίζεται με εκείνη των μέσων μεταφοράς, δηλαδή εκείνα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ή μετακίνηση ατόμων ή αντικειμένων.

Η μεταφορά μπορεί να είναι για επαγγελματικούς λόγους ή για αναψυχή, για κέρδος ή για ψυχαγωγία. Όταν ένα άτομο πρέπει να ταξιδέψει για λόγους εργασίας, δεν είναι το ίδιο με το να κινείται για ευχαρίστηση, να ανακαλύπτει νέους χώρους και τα χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, η μεταφορά μπορεί επίσης να γίνει με διαφορετικά μέσα και εδώ είναι που μπαίνουν τα μέσα μεταφοράς, τα οποία είναι ίσως τα βασικά στοιχεία που μπορεί να έχει ένα άτομο για να μετακινηθεί.

Τα μέσα μεταφοράς είναι τα οχήματα που κινούνται και στα οποία μπορούν να μεταφερθούν ή να μετακινηθούν άτομα ή συγκεκριμένα φορτία από το ένα σημείο στο άλλο. Είναι σαφές ότι η μεταφορά σήμερα είναι πολύ διαφορετική, καθένα από αυτά έχει ειδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έτσι, βρίσκουμε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως τρένα, λεωφορεία και ταξί σε σύγκριση με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα ή άλλα μέσα που είναι ειδικά για ένα άτομο. Άλλα στοιχεία που είναι επίσης μέσα μεταφοράς αλλά συνήθως δεν θεωρούνται ως ανελκυστήρες, καθώς μετακινούν και μετακινούν ανθρώπους ή αντικείμενα.

Εκτός από ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα μέσα μεταφοράς είναι συνήθως ακριβά λόγω του μεγέθους τους και της πολυπλοκότητας της εφαρμογής τους. Μερικά από αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για να φέρουν πολλά άτομα ενώ άλλα είναι πιο αποκλειστικά και επομένως πολύ πιο ακριβά και οικονομικά από οικονομική άποψη. Για να εργαστούν, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα μεγάλο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, ελεγχόμενου εναέριου χώρου και οδικών κανόνων που αποτρέπουν ατυχήματα ή συγκρούσεις.