Κατηγορία: γεωγραφία | περιβάλλον

Ορισμός της στέπας

Ορισμός της στέπας

Η λέξη στέπα χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει έναν συγκεκριμένο τύπο βιομάχου που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έρημος λόγω της αραιής και χαμηλής βλάστησης, του ακραίου και σκληρού κλίματος και του χαμηλού όγκου βροχοπτώσεων. Ωστόσο, η στέπα δεν είναι μια έρημος που μιλά σωστά επειδή έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες και επειδή έχει έναν άλλο τύπο εδάφους, καθώς και άλλη χλωρίδα και πανίδα (ενώ στην έρημο αυτά τα δύο σχεδ