ορισμός εγκυκλοπαίδειας

Βιβλίο που συνοψίζει τις γνώσεις σε διάφορα θέματα και το οποίο θα συμβουλευτεί ο άνθρωπος

Ορίζεται από τον όρο εγκυκλοπαίδεια σε αυτό το βιβλίο στο οποίο βρίσκεται, ως σύνοψη της ανθρώπινης γνώσης. Μια εγκυκλοπαίδεια συγκεντρώνει στις σελίδες της εξαιρετικά εξειδικευμένα δεδομένα, ή ελλείψει διασκορπισμένων, σε μια συγκεκριμένη επιστήμη ή σε πολλές από αυτές, οι οποίες, διαφορετικά, δεν θα μπορούσαν να βρεθούν εύκολα, καθώς αποτελεί μια αυθεντική και σημαντική υπηρεσία για τον σύγχρονο πολιτισμό. Ένα μοναδικό και κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων εγκυκλοπαίδων είναι ότι οι πληροφορίες και οι γνώσεις παρουσιάζονται αλφαβητικά, γεγονός που του δίνει μεγάλη τάξη και συνοχή.

Χαρακτηριστικά και συνθήκες αυτών των κειμένων

Μεταξύ των χαρακτηριστικών που διακρίνουν το ένα εγκυκλοπαιδικό κείμενο από το άλλο είναι τα εξής: συνοπτικότητα, σύνθεση, με σκοπό τη συμπύκνωση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών. Επεξηγηματική δήλωση σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι γνώμη ή υποκειμενικά, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην αυστηρότητα των γεγονότων που συνέβησαν. η ποσότητα των πληροφοριών θα είναι η μέγιστη δυνατή · συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό συγγραφέων από τις πιο διαφορετικές καταγωγές.

Πέρα από τα θέματα που ασχολούνται με αυτά τα έργα, σχεδόν όλα πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων που τις διακρίνουν από άλλες προτάσεις και που προστίθενται σε αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για να τις διακρίνουν και να τις διακρίνουν.

Έχουν καθολικό ενδιαφέρον, δηλαδή όχι μόνο ενδιαφέρουν ένα συγκεκριμένο κοινό, και σε αυτό πρέπει να κάνει πολλά που δεν περιέχουν τοπικά ή προσωπικά ζητήματα.

Τα περιεχόμενα που συλλέγουν ενδιαφέρουν χθες, σήμερα και αύριο, αυτό σημαίνει ότι πέρα ​​από το πέρασμα του χρόνου, τα θέματα τους ενδιαφέρουν τους αναγνώστες, επειδή τα περιεχόμενα που παραμένουν ενημερωμένα για μια εποχή δεν επικρατούν, αλλά αυτά που ενδιαφέρουν για αιώνες και αιώνες.

Η οργάνωση του περιεχομένου πηγαίνει από το γενικό στο πιο συγκεκριμένο γιατί επιδιώκει να κάνει το έργο όσο το δυνατόν πληρέστερο και ότι δεν είναι απαραίτητο για τον αναγνώστη να συμβουλεύεται δευτερεύοντα ή πρόσθετα θέματα σε άλλα κείμενα.

Η αντικειμενικότητα πρέπει να είναι μια προϋπόθεση ημιτονοειδούς, εάν υπάρχει συγκόλληση διαφορετικών φωνών, πρέπει να παρουσιάζονται με τον πιο αντικειμενικό τρόπο δυνατόν και χωρίς να συμμετέχουν σε καμία από αυτές, ώστε να μην επηρεάζουν αυτήν την κατάσταση ή την ερμηνεία.

Δεδομένου ότι δεν αποτελούν πρωτεύουσες πηγές πληροφοριών, πρέπει να αναφέρεται πάντοτε η πηγή που ζητήθηκε η γνώμη.

Προέλευση και ανάπτυξη

Στη Γαλλία, στο απόγειο του ρεύματος του Διαφωτισμού και που συνοδεύει την αυξανόμενη επιθυμία να μάθουμε όλο και περισσότερο για το προνομιακό μέρος που αποδίδεται στη λογική αυτή η διαδικασία γνωστή ως Φωτισμός, ένα έργο που ονομάζεται Εγκυκλοπαιδεία ότι κατά κάποιο τρόπο θα ήταν ο πρόδρομος του θέματος και ότι είχε 28 τόμους, στον οποίο συγκεντρώθηκαν οι ιδέες των διακεκριμένων στοχαστών του Διαφωτισμού.

Ο άντρας του δέκατου όγδοου αιώνα αποδείχθηκε ο καλύτερος παραλήπτης αυτού του τύπου κειμένου, αφού αφαιρέθηκε από τους μεσαιωνικούς δεσμούς που είχαν κάπως περικόψει την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης, στράφηκε στην κατανάλωση και ανάγνωση εγκυκλοπαίδων. Ήθελε να μάθει τα πάντα και επίσης να ρωτήσει τι ήταν πέρα ​​από την κατανόησή του και η εγκυκλοπαίδεια ήταν το καλύτερο μέσο για την επίλυση αυτής της ανησυχίας.

Ως συνέπεια της απίστευτης προόδου που έχουν σημειώσει οι νέες τεχνολογίες, ιδίως το Διαδίκτυο, η διαβούλευση της γνώσης έχει μετακινηθεί από βαριά βιβλία σε εικονικές εγκυκλοπαίδειες, τις οποίες αφθονούν αυτές τις μέρες στο Διαδίκτυο. Το κύριο πλεονέκτημα που μπορεί να αποδοθεί σε αυτά είναι το εντυπωσιακή εξάπλωση της γνώσης κάθε είδους αυτού και αυτό καθαυτό, ένα γεγονός ότι, από την άλλη πλευρά, έρχεται σε αντίθεση με την έλλειψη αυστηρότητας όσον αφορά τον εντοπισμό των πηγών και την αντικειμενικότητα των δεδομένων που παρουσιάζονται από ορισμένους.

Σε κάθε περίπτωση, η τάση σε αυτόν τον κόσμο που εισβάλλεται από την ανάγκη για πληροφόρηση υποδηλώνει ότι δεν θα σταματήσουν την πορεία και την πορεία τους.

Εκτός από το βιβλίο που το περιέχει, ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να αναφέρεται στο σύνολο επιστημονικών γνώσεων.

Επίσης, η λέξη εγκυκλοπαίδεια χρησιμοποιείται εκτενώς στη γλώσσα συνομιλίας για να αναφέρεται σε εκείνους τους ανθρώπους που συγκεντρώνουν μια τεράστια γνώση, όπως το βιβλίο της εγκυκλοπαίδειας. "Ο Martín είναι μια εγκυκλοπαίδεια ποδοσφαίρου, θυμάται όλα τα παγκόσμια πρωταθλήματα και γνωρίζει τη ζωή και τη δουλειά όλων των παικτών."