ορισμός του ντετερμινισμού

ο αιτιοκρατία είναι το ρεύμα που θεωρεί ότι το πεπρωμένο του ανθρώπου δεν διέπεται από το Ελευθερία αλλά από έναν προηγούμενο ντετερμινιστικό νόμο που είναι εγγενής στο ίδιο το πεπρωμένο που γράφεται από τη γέννηση Δηλαδή, από αυτή την άποψη, τα ανθρώπινα όντα δεν μπορούν να ξεφύγουν από το δικό τους πεπρωμένο ακόμη και αν δεν γνωρίζουν τι θα συμβεί στο μέλλον.

Στην ουσία, αυτή η άποψη προσφέρει πολύ αναγωγιστής του ανθρώπου, δεδομένου ότι η ελευθερία είναι η κατάσταση που διαφοροποιεί το άτομο από τα ζώα. Όλοι είναι ελεύθεροι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις και να επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών επιλογών που δρόμος που ταιριάζει καλύτερα σε αυτήν την κατάσταση.

Στη φιλοσοφία ο ντετερμινισμός βασίζεται στον κανόνα της αιτίας και του αποτελέσματος

ο αιτιοκρατία Είναι το ρεύμα της φιλοσοφίας που εξηγεί την πραγματικότητα σε αιτιώδεις όρους αιτίας και αποτελέσματος. Δηλαδή, κάθε τρέχον γεγονός συμβάλλει σε κάθε επόμενο γεγονός ακόμη και στο επίπεδο σκέψης.

Στην ντετερμινιστική σκέψη δεν υπάρχει πιθανότητα ως τρόπος εξήγησης της πραγματικότητας αλλά αναγκαιότητα, δηλαδή η απουσία απρόβλεπτων.

Καταπολεμήστε το αίσθημα της έλλειψης ελευθερίας

Με αυτόν τον τρόπο, το αιτιοκρατία Φαίνεται σαν ένα είδος καταδίκης από το οποίο το άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει όταν καταδικάζεται να ζήσει ένα αγωνιστικό πεπρωμένο. Αναμφίβολα, όλη η φιλοσοφική συζήτηση διαμεσολαβείται από τις αξίες και τις πεποιθήσεις του κάθε ατόμου, ωστόσο, η ενίσχυση της σκέψης που βασίζεται στην ελευθερία ως κινητήρα προσωπικής βελτίωσης και της πλήρους ανάπτυξης είναι μια καλή φόρμουλα για την καταπολέμηση του ντετερμινισμού που θεωρείται ως η απουσία ελευθερίας. ο Ελευθερία Είναι η πιο ανθρώπινη ποιότητα, επομένως, είναι μια ποιότητα που δείχνει το μεγαλείο της ανθρώπινης καρδιάς.

Υπάρχουν άνθρωποι που προετοιμάζονται με ντετερμινιστικές σκέψεις. Είναι βολικό να σπάσετε την αλυσίδα αυτών των τύπων περιοριστικών σκέψεων θυμόμαστε μια βασική προϋπόθεση: ότι κάτι δεν είναι δυνατό σήμερα δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντα έτσι.

Ένας κόσμος που μας οδηγεί στην αλλαγή και την προσαρμογή με την πάροδο του χρόνου

Η ζωή είναι αλλαγή και εξέλιξη, επομένως, η ζωή σημαίνει σταθερή έξοδο από τη ζώνη άνεσης.

Ο ντετερμινισμός μπορεί να ερμηνευθεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες, για παράδειγμα, από οικονομική άποψη όπως φαίνεται στο μαρξιστικό ρεύμα. Από την άλλη πλευρά, ο θρησκευτικός ντετερμινισμός δείχνει επίσης ότι οι πράξεις των ανθρώπων είναι μια αντανάκλαση της θεϊκής θέλησης επειδή ο Θεός είναι παντοδύναμος και έχει την ικανότητα να αποφασίζει για τη μοίρα των πλασμάτων.

Ο γενετικός ντετερμινισμός δείχνει ότι οι άνθρωποι ενεργούν σύμφωνα με την εξελικτική τους προσαρμογή.