ορισμός της κοινωνικής ανθρωπολογίας

Η κοινωνική ανθρωπολογία είναι μια θεμελιώδης πειθαρχία της ανθρώπινης γνώσης. Αυτή η επιστήμη άρχισε να αναπτύσσεται με πιο συγκεκριμένο τρόπο από τον δέκατο ένατο αιώνα. Σε αυτό το πρώτο στάδιο, το αντικείμενο της μελέτης που ήταν κατάλληλο για την κοινωνική ανθρωπολογία ήταν η προ-βιομηχανική κοινωνία. Ωστόσο, με την κοινωνική εξέλιξη, αυτή η επιστήμη επεκτείνει επίσης το πεδίο σπουδών της.

Οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής ανθρωπολογίας είναι ειδικοί στην εμβάθυνση της πολιτιστικής γνώσης ενός λαού

Για παράδειγμα, η μελέτη ενός κοινωνικού ανθρωπολόγου μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ζητήματα όπως η πίστη ενός λαού (δηλαδή θρησκευτικές ιδέες), κυρίαρχα καλλιτεχνικά ρεύματα εκείνη την εποχή, ποια είναι η κυρίαρχη θεωρία της γνώσης, μορφές κοινωνικής σχέσης, αξίες Και πεποιθήσεις που διαμορφώνουν την κοινωνική ηθική, τις κοινωνικές συμβάσεις και τις παραδόσεις των λαών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επομένως, όπως και οι άλλοι ανθρώπινοι κλάδοι, η κοινωνική ανθρωπολογία είναι ένας θησαυρός που επιτρέπει στον άνθρωπο να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του ως μέρος της κοινωνίας στην οποία ανήκει.

Επιπλέον, η κοινωνική ανθρωπολογία δείχνει επίσης τον πολιτιστικό πλούτο που υπάρχει στον κόσμο από τις διαφορές που υπάρχουν στα έθιμα των διαφορετικών λαών. Με άλλα λόγια, ο πολιτισμός ως τροφή για το πνεύμα είναι ένα ουσιαστικό καλό της εξέλιξης, καθώς είναι ένα διαφορετικό αγαθό. Μία από τις ερευνητικές μεθόδους που πραγματοποιούνται από τους κοινωνικούς ανθρωπολόγους είναι η άμεση παρατήρηση που είναι το κλειδί για τη συλλογή αντικειμενικών δεδομένων.

Ένας άλλος παράγοντας όπως, για παράδειγμα, η γλώσσα μιας περιοχής είναι ζωτικής σημασίας για να είναι σε θέση να κάνει κοινωνική ανθρωπολογία αυτού του τόπου.

Ο άνθρωπος είναι ένα πολιτιστικό ον

Η έννοια της κοινωνικής ανθρωπολογίας ξεκινά επίσης από την υπόθεση του ανθρώπου ως πολιτιστικού ον από τη φύση του. Δηλαδή, η νοημοσύνη, ο λόγος, η ευαισθησία και η θέληση είναι βασικές ικανότητες για την κατανόηση του ανθρώπινου τρόπου ζωής.

Από την άλλη πλευρά, ενώ ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει κατανοητός με ατομικό τρόπο, η κοινωνική ανθρωπολογία τοποθετεί το πλαίσιο παρατήρησης στην ομάδα ως οντότητα. Δηλαδή, στην κοινωνία ως δομή με δική της ζωή που τρέφεται από τελετές, έθιμα, κανόνες και γεγονότα. Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε τον άνθρωπο, ως εκδήλωση της δικής του φύσης.

Φωτογραφίες: Fotolia - Antique / Bo Secher