ορισμός του rpbi

Το ακρωνύμιο RPBI αντιστοιχεί σε επικίνδυνα βιολογικά-μολυσματικά απόβλητα, τα οποία παράγονται σε κέντρα υγείας, χημικά εργαστήρια ή ερευνητικά κέντρα.

Τα RPBI αποτελούνται από μικροοργανισμούς που δυνητικά αποτελούν κίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον και, ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύουν έναν κίνδυνο που πρέπει να είναι γνωστοί και να προσπαθούν να αποτρέψουν.

Ταξινόμηση RPBI

Σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, οι ακόλουθες ουσίες ή στοιχεία θεωρούνται RPBI: αίμα, καλλιέργειες μολυσματικών βιολογικών παραγόντων, ιστοί που αφαιρούνται σε νεκροψίες, δοχεία μίας χρήσης με υγρό αίμα ή υλικά που προορίζονται για θεραπεία με αίμα ή άλλα υγρά. ως αιχμηρά αντικείμενα που σχετίζονται με την υγειονομική δραστηριότητα.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασθένειας ή μετάδοσης, είναι υποχρεωτικό η συσκευασία αυτών των ουσιών ή αντικειμένων να είναι πλήρως ρυθμισμένη και με ένα σύστημα δοχείων για την οργάνωση των διαφόρων τύπων αποβλήτων.

Μερικά σημαντικά μέτρα

Οι ειδικοί ασφάλειας και υγιεινής στο RPBI συμβουλεύουν μια σειρά οδηγιών σχετικά με το τι δεν πρέπει να κάνουν: μην χειρίζεστε δείγματα αίματος ή άλλων ιστών χωρίς επαρκή προστασία, μην χρησιμοποιείτε δοχείο για σκοπούς διαφορετικούς από τον καθορισμένο και τα απόβλητα δεν πρέπει να βρίσκονται σε μέρη που δεν προστατεύονται από υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας (για παράδειγμα, σε διάδρομο ή μπάνιο) και οι σακούλες με απορρίμματα δεν πρέπει να υπερπληρώνονται για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων κατά το χειρισμό.

Η ασφάλεια και η φροντίδα στην επεξεργασία αποβλήτων είναι απαραίτητη στο RPBI

Σε σχέση με το προσωπικό που χειρίζεται και εργάζεται με το RPBI, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποιούν τα ρυθμιστικά ρούχα. Αυτό σημαίνει ότι όλη η δραστηριότητα που σχετίζεται με το RPBI έχει διαδικασίες και πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται αυστηρά και να τηρούνται, χωρίς αυτοσχεδιασμό ή διαταραχή.

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επεξεργασία αποβλήτων έχει τη δική της μεθοδολογία για κάθε τύπο αποβλήτων, επομένως οι ουσίες δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύονται. Στην πραγματικότητα, εάν η ταξινόμηση των αποβλήτων είναι λανθασμένη, αυτό μπορεί να προκαλέσει αδρανοποίηση του RPBI, το οποίο έχει πιθανό κίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού (τα απόβλητα καταλήγουν σε συλλέκτες απορριμμάτων και από εκεί ορισμένες ασθένειες μπορούν να μεταφερθούν στον πληθυσμό) .

Συμπερασματικά, τα RPBI σχετίζονται άμεσα με την υγεία και έμμεσα με το περιβάλλον, επομένως οι καταστάσεις κινδύνου πρέπει να ελαχιστοποιηθούν.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found