ορισμός της επεξεργασίας

Στον δικαστικό τομέα, υπάρχουν διαφορετικές και ποικίλες περιπτώσεις στις οποίες οι αντίστοιχες αρχές ενεργούν για τη διεξαγωγή μιας νομικής διαδικασίας. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, μία από τις πιο σημαντικές, είναι η παρουσία επεξεργασίας. Κατανοούμε με την επεξεργασία της στιγμής κατά την οποία ένα άτομο ή οντότητα διακυβεύεται σε σχέση με την επίλυση ενός εγκλήματος. Υπό αυτήν την έννοια, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι το πρόσωπο που διώκεται δεν κατηγορείται για εκείνη τη στιγμή της ενοχής, αλλά μάλλον θεωρείται ότι μπορεί να έχει κάποια αρκετά άμεση και σαφή σχέση με το έγκλημα που διαπράχθηκε. Η περίπτωση κατά την οποία καθορίζεται εάν το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα είναι πραγματικά ένοχη ή όχι, εκτός από τον προσδιορισμό της πιθανής αθωώσεως ή τιμωρίας του, είναι η δίκη, υψηλότερη και επόμενη για την ποινική δίωξη.

Η δικαιοσύνη διαθέτει τα μέσα και τις μεθόδους της για την επίλυση καταστάσεων σύγκρουσης, καθώς και για την αποσαφήνιση εγκλημάτων ή εγκλημάτων. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις, όταν ένα άτομο κατηγορείται για έγκλημα ή έγκλημα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν οι εισαγγελείς και οι ανακριτές είναι να διεξάγουν ακριβώς μια έρευνα που τους επιτρέπει να αποκτήσουν και να αναλύσουν χρήσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την υπόθεση. Σε αυτό το πρώτο στάδιο, κάποιος αρχίζει να προσδιορίζει ή να οριοθετεί το είδος του εγκλήματος, τους ύποπτους (που δεν είναι ακόμη κατανοητοί ως ένοχοι, καθώς δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα σχετικά με αυτό), το κίνητρο για το έγκλημα κ.λπ. Η διερευνητική διαδικασία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη ανάλογα με τον αριθμό των αποδεικτικών στοιχείων ή την έλλειψη αυτών.

Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίησή του θέτουν στο αντίστοιχο δικαστήριο το τεκμήριο υποψίας για οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα. Είναι ο δικαστής ή το δικαστήριο που απαρτίζεται από τρεις δικαστές που πρέπει να αποφασίσουν μετά την ανάλυση των πληροφοριών εάν το άτομο απολύεται (δηλαδή, απαλλάσσεται από κάθε τεκμήριο ενοχής λόγω έλλειψης αξιοκρατίας) ή εάν διώκεται, οπότε θα να μιλάμε για μια πιο προφανή και άμεση σχέση με το έγκλημα που διαπράχθηκε. Αν και η πράξη δίωξης ενός ατόμου δεν συνεπάγεται άμεσα ενοχή, αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα δεν μπορούσε να διαχωριστεί αμέσως από την πράξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το άτομο που υποβλήθηκε σε επεξεργασία μπορεί να κρατηθεί προληπτικά εάν η ελευθερία του θεωρείται κίνδυνος για την επίλυση της υπόθεσης.