ορισμός της επιβεβαίωσης

Η λέξη «επιβεβαιώνει» αναφέρεται στην πράξη επαλήθευσης μιας κατάστασης, γεγονότος, γεγονότος ή φαινομένου μέσω της χρήσης διαφορετικών τύπων αποδεικτικών στοιχείων. Η πράξη επιβεβαίωσης κάτι σημαίνει την παροχή αυτών των αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα, για την επαλήθευση ότι ένα συγκεκριμένο γεγονός ή γεγονός συνέβη με συγκεκριμένο τρόπο.

Ελέγξτε, επιβεβαιώστε τα γεγονότα μέσω αποδεικτικών στοιχείων

Είναι η επιβεβαίωση ενός γεγονότος, ενός ρητού ή μιας περίστασης, γενικά σε τρίτους, με σκοπό την επικύρωση, επιβεβαιώνοντας κάθε ερώτημα που τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Με την επιβεβαίωση, αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι να ξεκαθαρίσετε κάθε είδους αμφιβολίες. Με νέα δεδομένα ή με επιχειρήματα, θα υποστηριχθεί μια γνώμη ή μια θεωρία που είχε αμφισβητηθεί.

Εν τω μεταξύ, είναι ένας όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αμέτρητα πλαίσια και καταστάσεις στις οποίες επιδιώκεται με ακρίβεια ο στόχος της αποσαφήνισης ενός ζητήματος.

Στις διάφορες δραστηριότητες και καθήκοντα που εκτελούν τα ανθρώπινα όντα ή και σε εκείνα τα ερωτήματα που επιβεβαιώνουμε, δεν εξαιρούμε από το να προκύψουν λάθη, από παρερμηνείες, οι οποίες καταλήγουν να τις αμφισβητούν.

Έτσι, αυτό που κάνει είναι να εξαλείψει αμφιβολίες ή ανησυχίες που μπορεί να προκύψουν γύρω από κάτι. Ωστόσο, το ιδανικό είναι ότι αυτή η επιβεβαίωση συνοδεύεται από ορισμένες συνεισφορές και στοιχεία που θα προσθέσουν περισσότερη αλήθεια σε όσα ειπώθηκαν.

Σε ορισμένες ειδικές περιστάσεις, όπως στη δικαστική σφαίρα, η πράξη επιβεβαίωσης συνεπάγεται ότι ένα έργο ή μια δήλωση καθίσταται έγκυρη όταν παρουσιαστεί ενώπιον μιας αρχής στο θέμα, όπως στην περίπτωση δικαστή ή δικαστηρίου.

Για παράδειγμα, ο μάρτυρας μιας εγκληματικής πράξης δηλώνει ενώπιον των παρεμβαινουσών αστυνομικών αρχών ότι ένα τέτοιο άτομο διέπραξε το έγκλημα, για να επικυρώσει ό, τι ειπώθηκε και επίσης να κινήσει διαδικασία εναντίον του υπεύθυνου, ο μάρτυρας πρέπει να το επιβεβαιώσει μπροστά στον δικαστή της υπόθεσης.

Ένα θεμελιώδες μέρος της επιστημονικής διαδικασίας

Από την άλλη πλευρά, η επιβεβαίωση είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της διαδικασίας επιστημονικής έρευνας, αλλά ταυτόχρονα είναι μια πράξη που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε σφαίρα ή τομέα της καθημερινής ζωής.

Όταν μιλάμε για επιβεβαίωση κάτι ή την περίπτωση επιβεβαίωσης σε μια έρευνα, αναφερόμαστε στην πιο σημαντική στιγμή μιας τέτοιας διαδικασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι εκεί όταν επαληθεύεται εάν όλα τα προαναφερθέντα είναι έγκυρα ή σημαντικά ή όχι για το αντικείμενο της μελέτης που αναλύεται. Υπό αυτήν την έννοια, όποτε γίνεται λόγος για επιβεβαίωση, θεωρείται ότι υπήρχαν προηγούμενες υποθέσεις ή θεωρίες σχετικά με ορισμένα φαινόμενα, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν οι σεληνιακές φάσεις ή ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ένα έγκλημα.

Το στάδιο επιβεβαίωσης θα βασίζεται στη συνέχεια στην αναζήτηση και ανάλυση των υπαρχόντων αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη ή την ακύρωση αυτών των προηγούμενων θεωριών ή ιδεών. Το Corroboration είναι επομένως το τελικό στάδιο της διαδικασίας έρευνας.

Για να επιβεβαιωθεί μια θεωρία, συνήθως προβλέπονται προβλέψεις που μπορούν να επαληθευτούν από τον πειραματισμό ή να απορριφθούν, γεγονός που στη συνέχεια θα ακυρώσει τη θεωρία.

Το Corroboration είναι μια φάση της επιστημονικής μεθόδου που προτείνει τη διατύπωση εικαστικών για τα γεγονότα της πραγματικότητας και στη συνέχεια τους υποβάλλει στην αυστηρότητα των αποδεικτικών στοιχείων που θα καταλήξουν να επιβεβαιώσουν ή να αντικρούσουν αυτό που έχει προταθεί.

Αυτή η δραστηριότητα επιβεβαίωσης μπορεί επίσης να συμβεί σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής, στο απλό και στο πιο περίπλοκο, χωρίς να χρειάζεται να περάσει από μια διαδικασία έρευνας ή ανάλυσης. Έτσι, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μια αλλαγή δίνεται καλά μετρώντας τα χρήματα που λαμβάνονται μετά από μια αγορά. Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε το αποτέλεσμα της ακαδημαϊκής μας απόδοσης λαμβάνοντας εξετάσεις και λαμβάνοντας τα αποτελέσματα κ.λπ. Η επαλήθευση είναι σημαντική, λοιπόν, όποτε πρέπει να ξέρετε εάν κάτι είναι όπως υποτίθεται ή όχι.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found