ορισμός του οικονομικού χάρτη

Μια σημαντική παραλλαγή των χαρτών είναι η οικονομικός χάρτης, που είναι αυτός ο τύπος χάρτη που ασχολείται αποκλειστικά με την παρουσίαση του πλούτου και της οικονομικής παραγωγής μιας δεδομένης περιοχής.

Χάρτης που αντιπροσωπεύει τον πλούτο και τι παράγεται σε μια περιοχή

Δηλαδή, αυτός ο χάρτης μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε με συγκεκριμένο, σαφή και λεπτομερή τρόπο τι παράγεται σε αυτήν ή εκείνη την περιοχή, καθώς και τον πλούτο που υπάρχει σε αυτό ως αποτέλεσμα της διευθέτησης διαφορετικών σημείων εκμετάλλευσης, για παράδειγμα.

Τι είναι και πού βρίσκονται οι πλούσιες και εκμεταλλευόμενες περιοχές που είναι σε θέση να περιγράψουν τις δημόσιες πολιτικές που προωθούν κάποια καθυστέρηση

Στη συνέχεια, στον οικονομικό χάρτη θα μπορέσουμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι είναι οι πιο αξιοσημείωτες βιομηχανίες στην εν λόγω περιοχή και, εάν υπάρχουν, όπου βρίσκονται τα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώς και οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Από αυτό ακολουθεί την τεράστια σημασία που αντιπροσωπεύει αυτό το όργανο, καθώς από αυτό είναι εύλογο να ανακαλύψουμε και να πραγματοποιήσουμε αναλύσεις σχετικά με την οικονομική παραγωγή που έχει ένα δεδομένο έθνος και, εάν είναι απαραίτητο, να σχεδιάσει και να προωθήσει πολιτικές που επιτρέπουν την ανάπτυξη ορισμένων τομέων. που έχουν παραμείνει στάσιμα όσον αφορά την παραγωγή και προωθούν επίσης άλλους.

Όταν μια κυβέρνηση θέλει να ανακαλύψει τον οικονομικό της πλούτο και να τους στοχεύσει για να ενισχύσει την ανάπτυξη και την πρόοδο ενός έθνους, πρέπει να εκτιμήσει και να αναλύσει αυτόν τον τύπο χάρτη της χώρας της και, συνεπώς, να γνωρίζει με βεβαιότητα πού πρέπει να δείχνουν οι πολιτικές.

Για παράδειγμα, εάν μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως πολύ εύφορη για την παραγωγή τροφίμων ή εμπορευμάτων, αλλά προς το παρόν δεν έχει αξιοποιηθεί, αλλά είναι πολύ πίσω με αυτήν την έννοια, θα είναι ένας καλός δείκτης για τη μεταφορά επενδυτικών προσπαθειών εκεί, το οποίο τότε δεν θα μόνο θα μεταφραστούν σε παραγωγή αλλά και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην πώληση εισροών μηχανημάτων, μεταξύ άλλων.

Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο μια περιοχή που μεγαλώνει, αλλά είναι μια αλυσίδα που θα μπορεί να αποκομίσει οφέλη.

Η γεωργική δραστηριότητα που αποτελείται από τους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αντιπροσωπεύει, μαζί με άλλες οικονομικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, τη διατήρηση του πλούτου ενός έθνους.

Όχι μόνο το έθνος προμηθεύεται τον εαυτό του για να ταΐσει τον εαυτό του, αλλά και το εκμεταλλεύεται για να αποκτήσει οικονομικά οφέλη που εισέρχονται επίσης σε ένα μέρος στα κρατικά ταμεία για να αυξήσουν τους δημόσιους λογαριασμούς και να είναι σε θέση να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και να παρέχουν βασικές υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση , ασφάλεια και υγεία.

Ένα έθνος που δεν έχει ή δεν προωθεί την ανάπτυξη της βιομηχανίας του ή του γεωργικού του τομέα ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής που μπορεί να εκμεταλλευτεί δεν θα προχωρήσει και θα παραμείνει πίσω από εκείνους που κάνουν, και φυσικά, θα παραμείνει πάντα. θέση σε σχέση με άλλες χώρες.

ΕΝΑ Χάρτης Είναι η γεωγραφική αναπαράσταση ολόκληρου του πλανήτη Γη, ή τμήματος αυτού, που αντανακλάται σε μια επιφάνεια που είναι συνήθως επίπεδη, αν και υποστηρίζει επίσης την έκφρασή του σε σφαιρικές επιφάνειες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χάρτης είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο όταν θέλουμε να βρεθούμε γεωγραφικά μέσα σε αυτό το τμήμα της γης στο οποίο είμαστε και επίσης για πολλά άλλα θέματα όπως πολιτικά, εμπορικά, διοικητικά, για να αναφέρουμε μερικά.

Εν τω μεταξύ, η πειθαρχία που ασχολείται με τη μελέτη και την πραγματοποίηση των χαρτών ορίζεται από τον όρο του χαρτογραφία και χαρτογράφος Καλούμε αυτό το άτομο που ασχολείται επαγγελματικά με τη δημιουργία χαρτών από διαφορετικές τεχνικές που έχουν μάθει.

Οι βασικές προϋποθέσεις κατά τη δημιουργία ενός χάρτη είναι οι σαφήνεια και ακρίβεια στην έκφραση των δεδομένων, καθώς εάν δεν μεσολαβούν, μπορεί να προκύψουν σοβαρά σφάλματα και το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν θα επιτευχθεί, για παράδειγμα.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συγκεκριμένων χαρτών που μας δίνουν την ειδικότητά τους για να μπορούμε να τον εφαρμόσουμε στις ανάγκες μας, όπως ο οικονομικός χάρτης και επίσης ο φυσικός (αντιπροσωπεύουν φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως βουνά, οροπέδια, έρημοι, μεταξύ άλλων) και πολιτικό (αντιπροσωπεύει τις πολιτικές ενότητες που δημιουργούνται από τους κατοίκους, τα όρια μεταξύ των εθνών και τα μέσα μεταφοράς), μεταξύ άλλων.