ορισμός της παγκόσμιας τράπεζας

ο παγκόσμια Τράπεζα είναι ένα διεθνής οργανισμός ειδικευμένος στη χρηματοδότηση, ο οποίος εξαρτάται από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), και του οποίου η κύρια αποστολή είναι η τεχνική και οικονομική βοήθεια αναπτυσσόμενων χωρών που χρειάζονται ακριβώς δάνεια, πιστώσεις ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποστήριξη για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα σενάρια φτώχειας, ή βγαίνοντας από μια τρομερή οικονομική κατάσταση.

Διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός που παρέχει τεχνική και οικονομική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες ή προβληματικές χώρες, μέσω πιστώσεων και δανείων, για τη βελτίωση της υγείας, της εκπαίδευσης και των υποδομών

Η επίλυση νέων έργων υποδομής, οι βελτιώσεις στην εκπαίδευση, τη στέγαση και την υγεία, είναι τα κύρια θέματα στα οποία εστιάζει το ενδιαφέρον του και διαθέτει πόρους.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ασχολήθηκε με τη διάθεση οικονομικών πόρων για την ανάκαμψη της οικονομίας ορισμένων περιοχών σύγκρουσης, την κατασκευή σχολείων και την πληρωμή υποτροφιών για έξυπνους μαθητές, αλλά χωρίς χρήματα για πρόσβαση στην ελίτ εκπαίδευση.

Αυτή η παγκόσμια οικονομική οντότητα χρηματοδοτείται με κεφάλαια που προέρχονται από τα κράτη μέλη της.

Συντομεύεται ως ΒΜ, δημιουργήθηκε το έτος 1944, στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που ήταν εκείνη τη στιγμή ο στόχος της η ανασυγκρότηση μιας παγκόσμιας οικονομίας που σίγουρα υποβιβάστηκε λόγω της πολέμου.

Η ιδρυτική ιδέα ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά έθνη να ξαναχτίσουν τις πόλεις τους μετά τον πόλεμο, αλλά με την πάροδο του χρόνου επέκτεινε τους στόχους και τα συμφέροντά της.

Λειτουργία και οργανισμοί που το απαρτίζουν

Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Πόλη της Ουάσιγκτον και από την ημερομηνία που έχει 186 έθνη μέλη.

Έχει επίσης γραφεία σε περισσότερες από εκατό χώρες και περισσότερους από δέκα χιλιάδες υπαλλήλους, χωρίς να υπολογίζονται πολλοί άλλοι που εργάζονται ως σύμβουλοι.

Όλα τα κράτη μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν έναν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ως εκ τούτου θα έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις, όπως: αποδοχή ή αναστολή μελών, εξουσιοδότηση δανείων, μεταξύ άλλων ενεργειών.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μαζί με το εκτελεστικοί διευθυντές, που αποτελούν το Ευρετήριο, είναι αυτοί που επιλέγουν το Πρόεδρος του οργάνου.

Από την πλευρά του, ΕυρετήριοΑποτελείται από δώδεκα τακτικούς διευθυντές και άλλους δώδεκα αναπληρωτές στους οποίους επιτρέπεται να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων αλλά όχι να ψηφίζουν.

Αντικαθίστανται κάθε δύο χρόνια και από το 2010 ο αριθμός των διευθυντών έχει αυξηθεί σε είκοσι πέντε. Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γερμανία, Ιαπωνία και Γαλλία είναι οι χώρες μέλη με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά δεν έχει ψηφοφορία, έχει τα καθήκοντα διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διορισμού και απόσπασης υπαλλήλων και υπαλλήλων.

Ο διευθυντής της από την 1η Ιουλίου 2012 είναι ο κορεάτης γιατρός Jim Yong Kim, πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο οποίος διορίστηκε για τη θέση από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Και το συμβουλευτικές συμβουλές Είναι ένας άλλος σημαντικός φορέας του οργανισμού, που αποτελείται από επτά άτομα που διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών και συμβουλεύουν για διάφορους τομείς.

Οι θέσεις ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια, αλλά μπορούν να επανεκλεγούν.

Από την άλλη πλευρά, το BM αποτελείται από πέντε οργανισμούς που εκτελούν τις συγκεκριμένες λειτουργίες του οργανισμού, όπως: Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (αποστολή του είναι να μειώσει τη φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω οικονομικής βοήθειας), Διεθνής Ένωση Ανάπτυξης (παρέχει οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών για την κοινότητα), International Finance Corporation (προωθεί την ανάπτυξη αλλά μέσω του ιδιωτικού τομέα), Πολυμερής Οργανισμός Εγγυήσεων Επενδύσεων (προωθεί τις επενδύσεις σε υπανάπτυκτες χώρες) και Διεθνές Κέντρο επίλυσης επενδυτικών διαφορών (εποπτεύει τις ξένες επενδύσεις στις χώρες).

Κριτική για την εικαζόμενη γειτνίαση με τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και υπέρ των μεγάλων εταιρειών

Η συμβολή στην εκπαίδευση, την υγεία, την ανάπτυξη υποδομών της Παγκόσμιας Τράπεζας σε χώρες με λιγοστούς πόρους είναι μια αναμφισβήτητη και επαληθεύσιμη πραγματικότητα, ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι γύρω από αυτήν την οντότητα υπάρχουν αντιπαραθέσεις και ένας μακρύς κατάλογος επικριτών, ειδικά εκείνων που αντιτίθενται το νεοφιλελεύθερο και ιμπεριαλιστικό ρεύμα που λένε υποστηρίζει την Παγκόσμια Τράπεζα ως συνέπεια της υπεροχής των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν.

Και υπάρχουν επίσης εκείνοι που θεωρούν ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένας προνομιούχος σύμμαχος που ανταποκρίνεται στα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών του κόσμου, οι οποίες στην πραγματικότητα, μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, επιδιώκουν να δημιουργήσουν φτώχεια σε μειονεκτικές περιοχές και στη συνέχεια χρεωμένες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες .

Πέρα από τις διαμάχες και την υποστήριξη και τους επικριτές που έχει η Παγκόσμια Τράπεζα, το καθήκον της να υποστηρίζει και να παρέχει οικονομική βοήθεια σε εκείνα τα πιο μειονεκτικά μέρη είναι γεγονός και αποδεικνύεται ότι είναι πολύ απαραίτητο σε ορισμένες καταστάσεις, γι 'αυτό είναι σημαντικό αυτό υπάρχει χρηματοπιστωτικός οργανισμός και ότι είναι πάντα προσανατολισμένος στην προώθηση οικονομικών δράσεων στις χώρες που το απαιτούν περισσότερο.