ορισμός παραδείγματος

Ένα παράδειγμα είναι μια περίπτωση ή δείγμα που χρησιμοποιείται για να δείξει μια υπόθεση ή ισχυρισμό ή για να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά.

Ένα παράδειγμα ή δείγμα είναι ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο μιας ποικιλίας ή πλειοψηφίας, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά ως αναφορά για κάτι που έχει συγκεκριμένο τρόπο και το οποίο πρέπει είτε να μιμηθεί είτε να αποφευχθεί. Τα παραδείγματα χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς της ζωής και είναι συχνά πιο απτές ή προφανείς αναπαραστάσεις μιας θεωρητικής εξήγησης.

Μια κοινή χρήση παραδειγμάτων είναι στη διδασκαλία. Στην εκμάθηση βιολογικών, μαθηματικών, κοινωνικών επιστημών ή όλων των ειδών, τα παραδείγματα είναι θεμελιώδη για την κατανόηση του περιεχομένου. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για τάξη γραμματικής και σύνταξης, η χρήση πρότυπων προτάσεων για παράδειγμα θα είναι χρήσιμη ώστε το παιδί να κατανοήσει τις έννοιες που διδάσκονται. Ή, για να απαριθμήσει τις λεπτομέρειες μιας ιστορικής καλλιτεχνικής περιόδου, ο δάσκαλος χρησιμοποιεί παραδείγματα ζωγραφικής που παράγονται εκείνη την εποχή για να επισημάνει τα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης κίνησης.

Σε μια στατιστική έρευνα, κατά περίπτωση, ένα δείγμα ή ένα παράδειγμα μέρους των περιπτώσεων μπορεί να εξαχθεί για τη γραφική παράσταση των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν και να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα.

Στην επιστημονική έρευνα, για να αναφέρουμε μια άλλη μέθοδο, χρησιμοποιούνται παραδείγματα για την επίδειξη υποθέσεων. Όπως μπορεί να είναι η επανάληψη ενός κλιματικού φαινομένου στο ίδιο γεωγραφικό περιβάλλον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για να επιβεβαιωθεί ότι το ίδιο φαινόμενο είναι πιθανό να επαναληφθεί στο μέλλον.

Για να απεικονιστεί οπτικά η λειτουργία επεξεργασίας εικόνων ή άλλων προγραμμάτων, παραδείγματα εικόνων που έχουν γίνει ρετουσάρισμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγκρισης "πριν και μετά".

Μια πολύ συνηθισμένη φράση είναι το "lead by example" ή "ακολουθήστε το παράδειγμα". Αυτό αναφέρεται στη σημασία του να δείξουμε τι λέει ή προτείνει κάποιος με γεγονότα, έτσι ώστε τα άτομα που είναι οι αποδέκτες της πρότασης ή της γνώμης μας να μπορούν να αντιληφθούν και να ταυτιστούν με την εντολή που έλαβε.