ορισμός της υγιεινής

Η λέξη υγειονομικός δέχεται διάφορες χρήσεις ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται ...

Μία από τις πιο διαδεδομένες δουλειές της επιτρέπει να οριστεί της υγείας ή που συνδέεται με αυτές τις υπηρεσίες, πώς να είσαι πολιτικές για την υγεία ότι μια κυβέρνηση εφαρμόζει για την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της υγείας, ή ελλείψει αυτού, για την προώθηση βελτιώσεων στον τομέα.

Εν τω μεταξύ, η υγεία συνεπάγεται ένωση αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη διατήρηση και την προστασία της υγείας των ατόμων. Όταν ένα άτομο παρουσιάζει πρόβλημα υγείας, θα είναι ο τομέας υγείας στον οποίο στρέφονται για να βρουν τη λύση στην κατάστασή τους, δηλαδή, θα παρακολουθήσουν ραντεβού με τον γιατρό, ο οποίος θα συστήσει την κατάλληλη πρακτική μελέτης για να γνωρίζει και να επιβεβαιώνει αιτίες της ασθένειάς σας και στη συνέχεια, με διάγνωση και, εάν απαιτείται, ο γιατρός θα δείξει τη θεραπεία που θα ακολουθήσει, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, αποκατάσταση, μεταξύ άλλων.

Από την άλλη πλευρά, η λέξη υγιεινή ορίζει συσκευή ή εγκατάσταση ειδικά αφιερωμένη στον καθαρισμό και την προσωπική υγιεινή.

Επίσης, σε εκείνο το άτομο που εκτελεί επαγγελματική εργασία κατόπιν αιτήματος των τομέων που αντιστοιχούν στην υγεία Είναι ευρέως γνωστό ως είδη υγιεινής.

Στη γλώσσα συνομιλίας ορισμένων τμημάτων του Iberoamerica, η λέξη υγιεινής δηλώνει ότι δοχείο που είναι προσαρτημένο σε σωλήνα με αποχέτευση και που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τα άτομα να εκπληρώνουν τις φυσιολογικές τους ανάγκες σε αυτόόπως αφόδευση και ούρηση.

Από την πλευρά τους, ιατρικές συσκευές Είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κατόπιν αιτήματος των ιατρικών και υγειονομικών περιοχών και επομένως υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και κανονισμούς του αντίστοιχου φορέα.