ορισμός του ψυχοκοινωνικού

Η κοινωνική ψυχολογία είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται ειδικά και κατά προτίμηση με τη λειτουργία των ατόμων στα αντίστοιχα κοινωνικά περιβάλλοντά τους, δηλαδή, ως αναπόσπαστα μέρη μιας κοινωνίας ή κοινότητας και ως ανθρώπινα όντα και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται. να καθορίζουν ο ένας τον άλλον.

Ακριβώς όπως σε διάφορες κοινωνίες υπάρχουν θεσμοί που εμφανίζουν χαρακτηριστικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά, πολλές φορές και σχεδόν παράλληλα με αυτό, Η κοινωνική ζωή οποιουδήποτε ατόμου έχει γίνει καθοριστικός παράγοντας για την καθοδήγηση της ψυχολογικής λειτουργίας κάποιου, οπότε ακριβώς εδώ θα επικεντρωθεί η προσοχή της κοινωνικής ψυχολογίας..

Αν και αυτός ο κλάδος δεν γεννήθηκε με ψυχολογία, σύντομα θα προέκυπτε ως άμεση ανάγκη να εξηγήσει κάποιες διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία και είναι προφανώς το αποτέλεσμα της ανθρώπινης δράσης. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και από το χέρι του Floyd Allport θα εμφανιστούν οι κύριοι ορισμοί του και ότι θα γίνει μια αυθεντική επιστημονική πειθαρχία.

Πάνω δείξαμε τη γενική μέτρηση και το πλαίσιο στο οποίο η κοινωνική ψυχολογία παρενέβη με τα συμπεράσματα, τις εξηγήσεις και τις θεωρίες της, ενώ Μεταξύ των οποίων θα ήταν τα συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέροντος που μελετήθηκαν ευρέως από αμέτρητους μελετητές και ειδικούς, θα βρούμε στάσεις, επιθέσεις, αξιοθέατα, συλλογικότητα, επικοινωνία, συμμόρφωση, στερεότυπα, ομάδες, κοινωνικές δεξιότητες, προσδοκίες, ταυτότητα, ηγεσία, κινήσεις, υπακοή, προκαταλήψεις , κοινωνικοποίηση, αξίες και βία, μεταξύ άλλων.

Σε περίπτωση που ένα άτομο παρουσιάζει οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε ορισμένες από τις προαναφερθείσες πτυχές, η οποία αναφέρει ένα εμπόδιο για ενσωμάτωση ή ανάπτυξη όπως οποιοδήποτε άλλο σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, θα είναι απαραίτητο για έναν επαγγελματία σε αυτό το θέμα να παρέμβει με τις κατάλληλες και συμβουλευτικές υποστηρίξεις σε κάθε περίπτωση ιδίως για να διασφαλίσει ότι ο ασθενής ανακτά ή φτάνει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία μέσα σε μια κοινωνία, όπως η εργασία, η διαβίωση, που σχετίζεται με τους συνομηλίκους τους, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Συνήθως, η καλύτερη θεραπεία είναι αυτή που επιδιώκει να συμπεριλάβει το άτομο σε μπελάδες, πάντα, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή, είναι σωστά σε ένα κοινό περιβάλλον στο οποίο ξέρουν, αποδέχονται και μοιράζονται με τους άλλους τις κύριες συγκρούσεις τους για να είναι ικανός να τα λύσει.