ορισμός του κανόνα

Κάτω από τον τίτλο του κανόνα, ονομάζεται οποιοσδήποτε νόμος ή κανόνας που αποδεικνύεται ότι πληροί ένα συγκεκριμένο θέμα σε ένα χώρο και επίσης ένα συγκεκριμένο μέρος. Οι κανόνες είναι οι οδηγίες κοινωνικής παραγγελίας που καθορίζονται σε μια ανθρώπινη κοινότητα για την οργάνωση της συμπεριφοράς, των στάσεων και των διαφορετικών τρόπων δράσης ώστε να μην εμποδίζουν το κοινό καλό.

Σε όλη την ιστορία, διαφορετικές κοινωνίες έχουν καθιερώσει το ιδιαίτερο σύνολο κοινωνικών κανόνων και νόμων που έχουν πάντα σχέση με δομές σκέψης, τρόπους κατανόησης του κόσμου και τι τους περιβάλλει, αξίες που θεωρούνται ηθικές κ.λπ. Αυτό καθιστά κάθε σύνολο κοινωνικών κανόνων συγκεκριμένων και συγκεκριμένων για αυτήν την κοινότητα και ότι είναι οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο σε σχέση με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής της κοινότητας.

Οι κανόνες ήταν παραδοσιακά προφορικοί και το γεγονός της γραφής είναι αυτό που τους καθιστά καθολικούς και αντικειμενικούς, δεδομένου ότι η ερμηνευτική κατάχρηση που μπορούν να πραγματοποιήσουν τα μέρη είναι περιορισμένη καθώς καθιερώνονται μόνο στη συνείδηση. Οι σημερινές νομικές προδιαγραφές είναι η κληρονομιά του ρωμαϊκού νόμου, ένα από τα πιο περίπλοκα σύνολα κανόνων και νόμων της αρχαιότητας. Όταν μιλάμε για νομικούς κανόνες, συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στις κατευθυντήριες γραμμές συμπεριφοράς, αλλά αυτές γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένες και σε πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να μην καλύπτουν στάσεις και ηθικές αξίες που έχουν ήδη θεωρηθεί δεδομένες και δεν θεωρούνται απαραίτητες για γραπτή περιγραφή.

Οι κανόνες μπορούν επίσης να οργανωθούν και να ταξινομηθούν σύμφωνα με τα προβλήματα και τα θέματα στα οποία σχετίζονται: οικονομικά, οικογενειακά, πολιτικά, εργατικά, εγκληματικά και πολλά άλλα. Αυτό καθιστά ευκολότερη και ταχύτερη την πρόσβαση στις σχετικές ενότητες των προτύπων όταν χρειάζονται.

Με τον ίδιο τρόπο που όλες οι κοινωνίες έχουν τα δικά τους σύνολα κανόνων και νόμων, έχουν όλα διαφορετικά συστήματα ποινών και κυρώσεων για εκείνα τα άτομα που δεν συμμορφώνονται ή δεν τα σέβονται και που επομένως εμπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων ατόμων για την κοινωνία. Οι κυρώσεις και οι ποινές μπορούν να ποικίλουν σε ένταση ανάλογα με τον τύπο του εγκλήματος καθώς και τον τύπο της κοινωνίας ή της κοινότητας στην οποία διαπράττονται τα εγκλήματα, μερικά είναι πιο σκληρά και πιο κατασταλτικά από άλλα.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found