Κατηγορία: επιστήμη | Κοινωνικός

Ορισμός της κυριαρχίας

Ορισμός της κυριαρχίας

Υπάρχει λόγος για πτυχίο μάστερ όταν ένα άτομο έχει τέχνη και επιδεξιότητα κατά την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας ή τη διδασκαλία ενός θέματος. “ Η Μαρία διδάσκει αριστοτεχνικά πιάνο. Όλοι οι μαθητές του γοητεύονται από την τεράστια ποιότητά του.”Πρόσωπο που επιδεικνύει ικανότητα να εκτελεί μια δραστηριότητα ή να μεταδίδει γνώσειςΚαι καλείται επίση