Κατηγορία: επιστήμη | μηχανή

Ορισμός του αισθητήρα

Ορισμός του αισθητήρα

Καλούμε αισθητήρας Ακόμη συσκευή που μετρά αυτόματα μια μεταβλητή, όπως η θερμοκρασία, η πίεση ή ακόμη και η ταχύτητα περιστροφής, μεταξύ άλλων .Ένα ενδιαφέρον σημείο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι Χάρη στις πληροφορίες που μας δίνει ένας αισθητήρας, μπορούμε να συμπεράνουμε άλλες μεταβλητές που δεν είναι ακριβώς αυτές που μετρά.. Αυτό φαίνεται από αυτό το παράδειγμα: όλες οι πληροφορίες που μας παρέχει ένας μετρητής ροής (είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρυθμού ροής ενός υγρού ή αυτό που ονομάζεται ρυθμός ροής μάζας) του θερμού σύρματος είναι, εν συντομία, η ηλεκτρική εν