Κατηγορία: ιστορία | πολιτική

Ορισμός του κράτους πρόνοιας

Ορισμός του κράτους πρόνοιας

Το κράτος πρόνοιας είναι μια πολιτική έννοια που έχει να κάνει με μια μορφή διακυβέρνησης στην οποία το κράτος, όπως λέει το όνομά του, νοιάζεται για την ευημερία όλων των πολιτών του, ότι δεν έχουν τίποτα, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. παρέχοντας σε αυτήν την περίπτωση ό, τι δεν μπορούν να επιτύχουν με τα δικά τους μέσα και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού που θεωρείται ταπεινό