Κατηγορία: γενικός | Κοινωνικός

Ορισμός του γάμου

Ορισμός του γάμου

Ο γάμος είναι ένας κοινωνικός θεσμός που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη δημιουργία ενός συζυγικού δεσμού μεταξύ των μελών του, ο οποίος θα είναι δύο άτομα, ένα που αντιστοιχεί στο ανδρικό φύλο και το άλλο με το θηλυκό.Αυτή η ένωση όχι μόνο απολαμβάνει την κοινωνική αναγνώριση, αλλά βρίσκεται επίσης αναγνωρίζεται νομικά μέσω της σχετικής νομικής διάταξης.Αν και μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρέ