Κατηγορία: οικονομία | γενικός

Ορισμός της έρευνας

Ορισμός της έρευνας

Η λέξη ανακούφιση έχει, από την αρχή, ένα μοναδικό συστατικό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στο DRAE, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λανθασμένο (αντ 'αυτού υπάρχει ο όρος ανακούφιση).Η έννοια που αναλύθηκε εδώ έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα: δεν χρησιμοποιείται μεταξύ των Ισπανών ομιλητών, αλλά χρησιμοποιείται μεταξύ των Λατι