ορισμός του κολεγίου

Η ιδέα που μας αφορά σε αυτήν την κριτική έχει πολλές χρήσεις στη γλώσσα μας και την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω.

Ίδρυμα ή ίδρυμα στο οποίο παρέχεται κάποιο είδος εκπαίδευσης

Στον εκπαιδευτικό τομέα, για παράδειγμα, η λέξη έχει σημασία και η ευρεία χρήση χρησιμοποιείται ήδη για τον προσδιορισμό κάθε ιδρύματος ή ιδρύματος στο οποίο παρέχεται κάποιο είδος εκπαίδευσης, ιδίως η βασική και υποχρεωτική κατάρτιση, όπως η αρχική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να τους παρέχετε δημόσια ή ιδιωτικά.

Ένα σχολείο είναι ο φυσικός χώρος όπου μαθητές, παιδιά και έφηβοι, λαμβάνουν από τους δασκάλους τη διδασκαλία βασικών γνώσεων σε διάφορα θέματα όπως τα μαθηματικά, οι κοινωνικές επιστήμες, η βιολογία, οι γλώσσες, μεταξύ άλλων. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν σχολεία εξειδικευμένα σε διαφορετικά θέματα και στα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα κάθε ηλικίας.

Το σχολείο οργανώνει τη δραστηριότητά του βασικά γύρω από ένα σύστημα: ένα που υποθέτει ότι υπάρχει ένα κόμμα που πρέπει να μάθει ορισμένες γνώσεις και ένα άλλο μέρος που είναι υπεύθυνο για τη διδασκαλία του. Κανονικά, το σχολείο για παιδιά ή εφήβους επικεντρώνεται στην ιδέα ότι ο δάσκαλος ή ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για ολόκληρη τη διδακτική διαδικασία, τοποθετώντας τους μαθητές σε έναν πολύ πιο παθητικό ρόλο. Αυτό μπορεί να διαφέρει σε άλλα επίπεδα εκπαίδευσης, ειδικά εάν μιλάμε για ένα ενήλικο φοιτητικό σώμα, ο οποίος μπορεί να έχει μια πιο ενεργή στάση σε αυτήν τη διαδικασία. Εκτός από αυτά τα αναφερόμενα μέρη, βρίσκουμε άλλους παράγοντες όπως οι αρχές, υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε γενικές γραμμές.

Πολύ σημαντικό κοινωνικό ίδρυμα στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης και διδασκαλίας γνώσεων

Δεν μπορούμε να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την ιδέα ότι το σχολείο είναι ένας πολύ σημαντικός κοινωνικός θεσμός στις διαδικασίες κοινωνικοποίησης και διδασκαλίας της γνώσης. Είναι μέσω αυτών που οι άνθρωποι μαθαίνουν για τη γεωγραφία, τα μαθηματικά και την ιστορία, να διαβάζουν και να γράφουν, αλλά μαθαίνουμε επίσης να ζούμε με τους συναδέλφους μας.

Σύνθεση του σχολείου: αίθουσες διδασκαλίας, μαυροπίνακες και άλλα

Ο σχολικός χώρος αποτελείται κυρίως από περιοχές γνωστές ως τάξεις. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι αίθουσες διαφόρων μεγεθών που έχουν κατάλληλο αριθμό γραφείων και καθισμάτων για όλους τους συμμετέχοντες, και με έναν πίνακα που είναι ο τόπος όπου οι εκπαιδευτικοί εξηγούν το περιεχόμενο στους μαθητές τους. Έχουν επίσης εκπαιδευτικό υλικό και πόρους που επιδιώκουν να προωθήσουν και να διευκολύνουν τη μάθηση. Συνήθως, τα σχολεία έχουν διαφορετικούς τύπους τάξεων που προσαρμόζονται σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες (αίθουσες διδασκαλίας για πρακτικές δραστηριότητες, υπολογιστές, τέχνη, μουσική, φυσική αγωγή κ.λπ.).

Τύποι σχολείων

Τα σχολεία γενικά διαφοροποιούνται από την ευγνωμοσύνη τους, δηλαδή, εκείνοι που τα παρακολουθούν δεν πληρώνουν και είναι το κράτος που φροντίζει για τη διατήρησή τους με κάθε έννοια. Από την άλλη πλευρά είναι αυτά τα ιδιωτικά σχολεία που απαιτούν από τον μαθητή την καταβολή μηνιαίας αμοιβής για να μπορούν να παρακολουθήσουν.

Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να διακρίνουμε τα σχολεία από την ιδεολογία ή το σύστημα πεποιθήσεων που προτείνουν για τους μαθητές τους, όπως στην περίπτωση των θρησκευτικών σχολείων και του στρατού. Και στις δύο περιπτώσεις, ο μαθητής που τους παρακολουθεί θα διδάσκεται ειδικά όσον αφορά τη θρησκεία που βεβαιώνει και τη στρατιωτική σφραγίδα, αντίστοιχα.

Άλλες παραλλαγές είναι τα τεχνικά κολέγια και τα καλλιτεχνικά κολέγια που παρέχουν ακριβώς στους μαθητές ειδική εκπαίδευση τόσο σε τεχνικά όσο και σε θέματα τέχνης.

Τώρα, κάθε ένα από αυτά, από την πίστη, το σύστημα, τη μεθοδολογία τους, επιδιώκει να αναπτυχθούν οι μαθητές στο επίπεδο της γνώσης και επίσης ως άνθρωποι, για το αύριο να είναι αποτελεσματικά προετοιμασμένοι στον ρόλο που πρέπει να αναπτύξουν στην κοινωνία.

Πρέπει να τονίσουμε ότι το πιο κοινό συνώνυμο για το σχολείο είναι το σχολείο.

Ομάδα αποτελούμενη από άτομα που ασκούν το ίδιο επάγγελμα

Από την άλλη πλευρά, η έννοια του κολεγίου χρησιμοποιείται για να ορίσει την ομάδα που αποτελείται από άτομα που εμφανίζουν το ίδιο επάγγελμα, όπως στην περίπτωση του Κολλεγίου Δικηγόρων, του Κολλεγίου Ιατρών, του Κολλεγίου Συμβολαιογράφων.

Η αποστολή αυτών των κολλεγίων είναι η παραγγελία και η οργάνωση της επαγγελματικής πρακτικής, η διασφάλιση της διεξαγωγής τους με ικανοποιητικό τρόπο και διέπεται από την ηθική και την υπεράσπιση των συμφερόντων των συνεργαζόμενων μελών.