ορισμός της ολιστικής

Ολιστικός υπονοεί όλα όσα σχετίζονται ή ανήκουν στον Ολισμό. Εν τω μεταξύ, ο Holism προτείνει την ακόλουθη ιδέα: Όλες οι ιδιότητες ενός συστήματος, αυτές που το συνθέτουν, είτε βιολογικές, χημικές, κοινωνικές, οικονομικές, μεταξύ άλλων, δεν μπορούν να προσδιοριστούν ή να εξηγηθούν από τα μέρη που το συνθέτουν μόνα τους, δηλαδή, το σύστημα ως σύνολο αυτό που καθορίζει πώς συμπεριφέρονται τα παρεμβαίνοντα μέρη.

Ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης Συνοψίζει την ιδέα του για τον ολισμό με αυτόν τον τρόπο: το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.

Ο ολισμός είναι η τάση, το ρεύμα που αναλύει τα γεγονότα από την άποψη των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων που τα χαρακτηρίζουν και που μπορεί να συμβούν. Στο Holism όλες οι ιδιότητες ενός συστήματος δεν μπορούν να εξηγηθούν ή να προσδιοριστούν ως το άθροισμα των συστατικών του και αυτό είναι το αποτέλεσμα που ο Holism θεωρεί ότι το πλήρες σύστημα συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο από το άθροισμα των μερών του.

Έτσι, ο Ολισμός θα τονίσει τη σημασία του συνόλου από το άθροισμα των τμημάτων και επίσης θα τονίζει πάντα τη σημασία της αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Το ολιστικό κατανοεί ότι το σύνολο και κάθε ένα από τα μέρη του συνδέονται μεταξύ τους με συνεχείς αλληλεπιδράσεις, επομένως, κάθε γεγονός θα συνδέεται με άλλα γεγονότα που παράγουν νέες σχέσεις και γεγονότα σε μια διαδικασία που θέτει σε κίνδυνο το σύνολο.

Ο ολισμός χρησιμοποιείται ως τρίτη εναλλακτική λύση ή ως νέα προσέγγιση σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ολο, όπου προέρχεται ο εν λόγω όρος, είναι ένας ελληνικός όρος που αναφέρεται ολόκληρο ή ολόκληρο και στη συνέχεια αναφέρεται σε περιβάλλοντα και πολυπλοκότητες που συνήψαν κάποιο είδος σχέσης, καθώς αποδεικνύεται δυναμική.

Τόσο η κατανόηση των διαδικασιών όσο και των καταστάσεων πρέπει να γίνει από τα ίδια τα ολο, δεδομένου ότι ακριβώς στον δυναμισμό του θα προκύψει μια νέα συνέργεια και θα δημιουργηθούν νέες σχέσεις και θα δημιουργηθούν νέα συμβάντα.

Έτσι, είναι ότι το σύνολο θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας, αν και, δεν εμποδίζεται η ανάλυση κάθε περίπτωσης.