ορισμός της οικονομικής ανάπτυξης

Η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας βασίζεται στην ικανότητά της να παράγει πλούτο και πρόοδο στην κοινωνία στο σύνολό της. Είναι μια έννοια που αποτελεί μέρος της οικονομίας ως κλάδος και μελετάται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, τα οικονομικά ανάπτυξης.

Βασικές έννοιες και εκτιμήσεις της οικονομικής ανάπτυξης

Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας επιθυμητός στόχος για οποιοδήποτε έθνος ή περιοχή. Η ιδανική οικονομική ανάπτυξη θα είναι αυτή που διατηρείται με την πάροδο του χρόνου, δίκαιη, αποτελεσματική, σεβαστή στους ανθρώπους και ταυτόχρονα ευεργετική για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων.

Καθώς η οικονομία μιας χώρας είναι κάτι δυναμικό και σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, μελετώνται και αναλύονται συνεχώς νέες θέσεις αγοράς για τη διατήρηση ή την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Υπό αυτήν την έννοια, τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε η φιγούρα του επιχειρηματία, που αναζητά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στο γενικό πλαίσιο της οικονομίας.

Μερικοί μελετητές της έννοιας της οικονομικής ανάπτυξης τονίζουν τη σχέση μεταξύ των αξιών μιας κοινωνίας και της ανάπτυξης του πλούτου. Υπό αυτήν την έννοια, η αξία της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο, καθώς ο ανταγωνισμός συνεπάγεται μια ελεύθερη αγορά και έναν ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών που τελικά ωφελεί την οικονομία στο σύνολό της (σε τιμές προϊόντος και καταναλωτές).

Υπάρχει γενική συμφωνία σχετικά με τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται έξω από το περιβάλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραγωγική στρατηγική με το μέλλον, καθώς τα οφέλη που δημιουργούνται σχετίζονται με την καταστροφή των πόρων και, επομένως, δεν υπάρχει βιωσιμότητα στην εν λόγω δραστηριότητα. Γενικά, θεωρείται ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική ανάπτυξη αντίθετη με τη βιωσιμότητα.

Παράγοντες που εμπλέκονται στην οικονομική ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη ενός έθνους εξαρτάται από οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Οι πρώτες ύλες και οι πηγές ενέργειας μιας χώρας είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη. Από πολιτική άποψη, είναι απαραίτητο μια χώρα να είναι πολιτικά σταθερή και η διοίκηση να συμμετέχει σε οικονομική δραστηριότητα με προγράμματα που στοχεύουν στην καινοτομία, την Ε & Α ή την υποστήριξη επιχειρηματιών. Οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες είναι εξίσου σημαντικοί και απόδειξη αυτού είναι η σχέση μεταξύ της προτεσταντικής νοοτροπίας και του καπιταλισμού.

Ορισμένες πτυχές γίνονται πραγματικά εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη ενός έθνους: ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα, διαφθορά, έλλειψη υποδομών που εμποδίζουν την επικοινωνία και το εμπόριο ή μια δημογραφική πραγματικότητα με ανισορροπίες.

Φωτογραφίες: iStock - theeradaj / PeopleImages