ορισμός της μακροοικονομικής

Κλάδος οικονομικών που μελετά παγκόσμιες οικονομικές μεταβλητές

Ο όρος μακροεντολή προέρχεται από την ελληνική γλώσσα και χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε ό, τι χαρακτηρίζεται από το μεγάλο μέγεθος ή από το μεγάλο ποσό που δείχνει κάτι. Κανονικά εφαρμόζεται σε σχέση με κάποια επιστήμη ή πειθαρχία, όπως στην περίπτωση των οικονομικών, για να ονομάσουμε ένα από τα πιο συσχετισμένα με τη λέξη και, στη συνέχεια, οι κλάδοι που πραγματοποιούν μακροοικονομική προοπτική αντιμετωπίζουν τα ζητήματα θέτοντας το βλέμμα τους σε σημαντικά επεκτάσεις ατόμων, ομάδων, περιοχών, μεταβλητών, μεταξύ άλλων.

Έτσι, είναι ότι η μακροοικονομική είναι εκείνο το τμήμα, κλάδος της Οικονομίας, που ασχολείται ειδικά με την ανάλυση συλλογικών ή παγκόσμιων οικονομικών μεγεθών, όπως εθνικό εισόδημα, απασχόληση, ανεργία, αποπληθωρισμός, εξοικονόμηση, κατανάλωση, ανάπτυξη, πληθωρισμός και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, μεταξύ άλλων.

Η μακροοικονομική δεν ενδιαφέρεται να μελετήσει τους μοναδικούς και συγκεκριμένους παράγοντες που παρεμβαίνουν στις οικονομικές διαδικασίες ενός δεδομένου τόπου, επειδή η παρέμβαση της μικροοικονομίας αντιστοιχεί σε αυτό, ενώ αυτό που κάνει είναι μια μελέτη σε παγκόσμιο και γενικό επίπεδο με σκοπό να προσδιορίσει οικονομικά μέτρα υπό την έννοια αυτή και με αυτό το πεδίο. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο η μικροοικονομική όσο και η μακροοικονομική αλληλοεπηρεάζονται.

Ευδοκιμήστε για τον περασμένο αιώνα

Πάντα, η ανάλυση που πραγματοποιείται από τη μακροοικονομική θα είναι από συστημική άποψη, αναλύοντας και παρατηρώντας όλες τις μεταβλητές που συνδέονται μεταξύ τους. Ξεκινώντας τον περασμένο αιώνα, η μακροοικονομική άρχισε να απογειώνεται από οικονομική άποψη και έγινε μια σχετική πτυχή. Ήταν αρνητικά γεγονότα στο οικονομικό επίπεδο, όπως η κρίση που ονομάζεται Μεγάλη Ύφεση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία οδήγησε στην ανάγκη ανάπτυξης ενός πιο παγκόσμιου οράματος για την αγορά που εξηγεί καλύτερα τα φαινόμενα που συνέβαιναν και ότι από τη μικρο-θέση δεν μπορούσαν ούτε να κατανοηθούν ούτε να καταπολεμηθούν.

Βασικό εργαλείο πολιτικής για την καθοδήγηση της διαχείρισης και των πόρων του

Επομένως, τότε η μακροοικονομική μελετά το συνολικό ποσό αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, εκτός από το ότι είναι χρησιμοποιείται πολλές φορές από την πολιτική διαχείριση ως το κύριο εργαλείο, διότι επιτρέπει την ανακάλυψη του τρόπου κατανομής των πόρων, ιδίως αυτών που είναι σπάνιες, προκειμένου να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να βελτιωθεί έτσι η ευημερία του πληθυσμού. Είναι συνηθισμένο λοιπόν να χρησιμοποιούμε μακροοικονομικά για να μεγαλώσουμε την οικονομία μιας χώρας, να επιτύχουμε σταθερότητα στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, να βρούμε θέσεις εργασίας και να βρούμε ένα βιώσιμο ισοζύγιο πληρωμών.

Οι μακροοικονομικές μελέτες διεξάγονται πάντα σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα, μελετώνται και αναλύονται τα οικονομικά φαινόμενα που συμβαίνουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που διατηρούν οι εσωτερικοί φορείς μεταξύ τους και επίσης με το εξωτερικό.

Οι σχέσεις μελετώνται βάσει μοντέλων

Λόγω της πολλαπλότητας και της πολυπλοκότητας των οικονομικών σχέσεων, τα μακροοικονομικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της μελέτης, ενώ αυτά τα μοντέλα βασίζονται πάντα σε απλοποίηση των υποθέσεων προκειμένου να μελετήσουν, σε ευρείες πινελιές, τι συμβαίνει με τις διάφορες οικονομικές παραλλαγές που εμπλέκονται όταν συμβαίνουν αλλαγές το υπό μελέτη οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τις παραδοχές που γίνονται, οι σχέσεις που θα ληφθούν υπόψη, ο τύπος των αποτελεσμάτων που μεταδίδουν οι σχέσεις και ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η μετάδοση είναι ότι θα ληφθούν οι τύποι μοντέλων.

Κατανόηση μεταβλητών επιχειρηματικών κύκλων

Ένα πολύ σημαντικό μέρος της μακροοικονομίας περιλαμβάνει την κατανόηση των επιχειρηματικών κύκλων, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι εθνικές και παγκόσμιες οικονομίες περνούν από κύκλους, στάδια ανάπτυξης που φτάνουν στο αποκορύφωμα και στη συνέχεια υποχωρούν σε μια μείωση και επομένως εναλλάσσονται.

Ωστόσο, αυτοί οι κύκλοι μπορεί ασφαλώς να είναι κρίσιμοι σε ορισμένα πλαίσια, προφανώς όταν συμβαίνει οικονομική πτώση και δημιουργούν σημαντικές κοινωνικές συγκρούσεις στη χώρα: απώλεια εμπιστοσύνης, κεφάλαιο, ανεργία, πληθωρισμός, μεταξύ των πιο κοινών κακών.

Το καθήκον και η ευθύνη της μακροοικονομίας θα είναι να γνωρίζουν πώς να μειώσουν αυτές τις επιπτώσεις, αλλά φυσικά, πρέπει να βρεθούν εξειδικευμένοι παράγοντες στο ζήτημα που ξέρει πώς να τα χειριστεί, μια κατάσταση που συχνά δεν συμβαίνει και καταλήγει να δημιουργεί ακόμη περισσότερες επιπλοκές .

Η μικροοικονομική μελετά μεμονωμένους παράγοντες

Αφ 'ετέρου, Η μικροοικονομία αποδεικνύεται ότι είναι η έννοια και το μέρος της οικονομίας που τίθεται στη μακροοικονομία, καθώς είναι αφιερωμένο και ασχολείται με τη μελέτη της οικονομικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν μεμονωμένοι πράκτορες, όπως καταναλωτές, εταιρείες, εργαζόμενοι, μεταξύ άλλων.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found