ορισμός ορόσημο

Σχετικό συμβάν ή γεγονός που λαμβάνεται ως αναφορά

Η έννοια του ορόσημου χρησιμοποιείται στη γλώσσα μας ειδικά για να αναφέρεται σε αυτό το σχετικό, αξιοσημείωτο γεγονός ή γεγονός, και ως τέτοιο θα γίνει σημείο αναφοράς και σχεδόν πάντα ως συνέπεια αυτής της τεράστιας επιρροής που σηματοδοτεί ένα πριν και μετά στο πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται.

"Η εμφάνιση του Διαδικτύου είναι ορόσημο στον τομέα της τεχνολογίας."

"Η ψήφος των γυναικών ήταν ορόσημο στην ιστορία των κοινωνικών κατακτήσεων από τις γυναίκες."

Προσανατολισμός σε διαδρομές και δρόμους για να υποδείξει αποστάσεις, κατευθύνσεις και σήμανση συνόρων

Από την άλλη πλευρά, η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλώσει εκείνη την ανάρτηση, γενικά κατασκευασμένη από πέτρα, αν και μπορεί να είναι κατασκευασμένη από οποιοδήποτε άλλο υλικό, το οποίο βρίσκεται κατόπιν αιτήματος δρόμων ή διαδρομών και συνόρων για να δείξει μια κατεύθυνση, μια απόσταση ή τα όρια μιας επικράτειας.

Πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ συνηθισμένο το ορόσημο να αποτελείται από μικρά ή μεσαία γλυπτά.

Χιλιομετρικό ορόσημο: δείχνει χιλιόμετρα και διαδρομές που διανύονται

Στην περίπτωση σηματοδότησης αποστάσεων σε δρόμο ή διαδρομή, ξεχωρίζει το λεγόμενο χιλιόμετρο. Αποτελείται από ένα τυπικό σήμα κυκλοφορίας που θα υποδεικνύει την απόσταση μεταξύ της έναρξης και του τέλους μιας διαδρομής και του οποίου η θεμελιώδης αποστολή είναι να καθοδηγήσει τους ταξιδιώτες που τη διασχίζουν.

Τα χιλιόμετρα ορόσημα είναι κατασκευασμένα από μέταλλο και είναι εξαιρετικά χρήσιμα για όσους ταξιδεύουν κατά μήκος των διαδρομών, επειδή εμφανίζονται τακτικά στο δρόμο, δηλαδή, σε κάθε συγκεκριμένη απόσταση, και μας ενημερώνουν για το χιλιόμετρο που διανύουμε, συν, σε ορισμένες περιπτώσεις , τον αριθμό της εθνικής οδού στην οποία ταξιδεύετε.

Δηλαδή, αυτή η έννοια της λέξης χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του σήματος. Το ορόσημο είναι ένα σημάδι.

Εθνικό ιστορικό ορόσημο: κτίριο, έργο, στοιχείο που έχει ιστορικό σήμα

Και στις Ηνωμένες Πολιτείες η λέξη έχει ειδική χρήση στα ιστορικά και πολιτιστικά αεροπλάνα, δεδομένου ότι ένα εθνικό ιστορικό ορόσημο θα είναι εκείνο το κτίριο, η δομή, η τοποθεσία, το αντικείμενο, το οποίο η εθνική κυβέρνηση αναγνωρίζει ως τέτοια λόγω του ιστορικού της αποτυπώματος.

Όλα αυτά αναφέρονται και καθίστανται επίσημα σε ένα μητρώο γνωστό ως Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Χώρων. Φυσικά, ως τέτοια, πρέπει να απολαμβάνουν το σεβασμό και τη διατήρηση από το ομοσπονδιακό κράτος εάν διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν κακοποίηση.