βασικά συναισθήματα - ορισμός, έννοια και τι είναι

Τα συναισθήματα και τα συναισθήματα είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Η σκέψη παράγει ένα συναίσθημα. Δηλαδή, μια θετική σκέψη προκαλεί ένα ευχάριστο συναίσθημα όπως η χαρά. Ενώ μια αρνητική σκέψη παράγει φόβο, ανασφάλεια, αβεβαιότητα ... Τα κύρια συναισθήματα, αυτά που είναι η βάση των άλλων, είναι τέσσερα.

Τέσσερα βασικά συναισθήματα

1. Η χαρά είναι το κύριο συναίσθημα, προκαλείται από έναν λόγο που δημιουργεί ευχαρίστηση. Ως πρωταρχικό συναίσθημα, η χαρά συνδέεται με άλλα δευτερεύοντα συναισθήματα που βρίσκονται στο ίδιο πλαίσιο αλλά έχουν διαφορετική ένταση: ψευδαίσθηση, χαρά, έκσταση, ελπίδα, προσωπική ικανοποίηση, χαρά, χαρά ... Η χαρά και οι διαφορετικές μορφές εκδήλωσής της είναι υπαρξιακός θησαυρός, μια κληρονομιά της ευτυχίας, καθώς όλοι επιδιώκουμε να έχουμε πολλές στιγμές πληρότητας στο πεπρωμένο μας.

2. Η ουσία της χαράς κατανοείται καλύτερα μέσω του αντίθετου, της θλίψης. Ένα άλλο πρωταρχικό συναίσθημα που είναι επίσης η βάση για δευτερεύοντα συναισθήματα που συνδέονται με την ουσία της θλίψης: θλίψη, οίκτο, συμπόνια, λαχτάρα, μελαγχολία, διαδικασία πένθους, κλάμα, πικρία, θλίψη, ψυχικός πόνος, θλίψη, θλίψη, απελπισία….

3. Ένα άλλο πρωταρχικό συναίσθημα είναι ο φόβος. Είναι ένα πολύ ενστικτώδες συναίσθημα που δείχνει την επιθυμία προστασίας του ανθρώπου από πιθανούς κινδύνους. Ωστόσο, ο φόβος μπορεί να συμβεί σε διαφορετικούς βαθμούς και επίσης, με διαφορετικές αιτίες. Για το λόγο αυτό, προκύπτουν δευτερεύοντα συναισθήματα. Για παράδειγμα, αγωνία, ανησυχία, διαταραχή της διάθεσης, άγχος, φόβος, πανικός, φόβο ...

4. Ο θυμός είναι ένα άλλο πρωταρχικό συναίσθημα, ο θυμός είναι ένα φυσικό συναίσθημα που προκύπτει όταν ένα άτομο θεωρεί τον εαυτό του θύμα μιας κατάστασης που θεωρεί άδικο. Υπάρχουν δευτερεύοντα συναισθήματα που συνδέονται με αυτό το σημείο, για παράδειγμα, θυμός, δυσαρέσκεια, οργή, ενόχληση, ενόχληση, αγανάκτηση, μίσος ...

Συναισθηματική νοημοσύνη

Με τη σειρά τους, τα πρωτογενή συναισθήματα μπορούν επίσης να είναι θετικά, όπως δείχνει η περίπτωση της χαράς. Ή αρνητικό, όπως φαίνεται από την ουσία της θλίψης και των παραλλαγών της. Τα τέσσερα βασικά συναισθήματα είναι η ρίζα όλων των άλλων, δηλαδή, τα δευτερεύοντα συναισθήματα περιέχουν την ουσία ενός από τα τέσσερα κύρια συναισθήματα.

Η συναισθηματική νοημοσύνη δείχνει τον πλούτο του εσωτερικού σύμπαντος του ανθρώπου και τον τρόπο του συναισθήματος. Τα συναισθήματα δείχνουν τη συνεχή αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον που τον περιβάλλει. Ωστόσο, τα συναισθήματα είναι γεμάτα αποχρώσεις, επομένως, η αυτογνωσία σας ξεκινά όχι μόνο από την εμπειρία των πρωτογενών αλλά και των δευτερογενών συναισθημάτων.

Φωτογραφίες: iStock - dosrayitas / flyfloor