ορισμός της κοινοτικής νοσηλευτικής

Η έννοια της κοινοτικής νοσηλευτικής είναι αυτή που εφαρμόζεται στον τύπο νοσηλευτικής που είναι αφιερωμένος στη φροντίδα και την πρόληψη όχι μόνο της υγείας του ατόμου αλλά και της οικογένειας και, ιδιαίτερα, της κοινότητας. Η κοινοτική νοσηλευτική είναι ένας σημαντικός κλάδος της επιστήμης, δεδομένου ότι έχει να κάνει με το πέρασμα και την καθιέρωση συνηθειών, συμπεριφορών και φροντίδας που όχι μόνο φροντίζουν την υγεία ενός ατόμου με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά περιλαμβάνουν και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος της κοινότητας και υγιές για όλα τα μέλη του.

Η κοινοτική νοσηλευτική, όπως υποδηλώνει το όνομά της, ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με την υγεία σε κοινοτικό επίπεδο. Έτσι, είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο από την ατομική νοσηλευτική, καθώς συνεπάγεται οφέλη για μια ευρύτερη ομάδα πληθυσμού. Όταν μιλάμε για κοινοτική νοσηλευτική, τότε αναφερόμαστε στο έργο που εκτελούν οι επαγγελματίες υγείας για να διασφαλίσουν ότι, για παράδειγμα, ορισμένες ασθένειες και ιοί δεν εξαπλώνονται στην κοινότητα, ότι διατηρείται η υγιεινή των κατοικήσιμων περιοχών, ότι η οικογενειακή υγεία εντός του ιδιωτικού χώρου είναι πάντα ασφαλισμένος, κ.λπ.

Υπό αυτήν την έννοια, μπορούμε να πούμε ότι η κοινοτική νοσηλευτική έχει πολλή παιδαγωγική, δεδομένου ότι περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη διδασκαλία και μετάδοση γνώσεων σε εκείνους τους ανθρώπους που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Έτσι, σε αντίθεση με αυτό που μπορεί να συμβεί με άλλες μορφές νοσηλευτικής, η κοινότητα συνεργάζεται απευθείας με την κοινότητα, μεταδίδοντας πληροφορίες, δεδομένα, δημόσιες εκστρατείες, συνήθειες και έθιμα που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθούν πιο βαθιά και αποτελεσματικά αποτελέσματα.

Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της φροντίδας για το περιβάλλον, την οικογενειακή υγεία, την αναπαραγωγική υγεία, τις συνήθειες υγείας, η κοινοτική νοσηλευτική γίνεται κάτι εξαιρετικά απαραίτητο για μια κοινωνία ή κοινωνία. Μια κοινότητα να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά επίπεδα υγιεινής και υγείας .