ορισμός της καλής κρίσης

Η έννοια της καλής κρίσης αναφέρεται στην ικανότητά μας να κρίνουμε σωστά. Υπό αυτήν την έννοια, η έννοια που αναλύουμε αναφέρεται στην ιδέα της δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα λογικό και ηθικό κριτήριο για τη σωστή διάκριση για το καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος.

Λήψη αποφάσεων και καλή κρίση

Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε αποφάσεις για κάθε είδους θέματα. Η απόφαση που λαμβάνουμε θα είναι σωστή εάν βασίζεται σε ορθά και λογικά κριτήρια από ηθικής απόψεως και των προσωπικών μας συμφερόντων. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε πολλές αποφάσεις αντιμετωπίζουμε ένα δίλημμα: ενεργούμε σύμφωνα με ένα δίκαιο κριτήριο ή κάνουμε ό, τι μας ωφελεί.

Εάν ενεργώ με κριτήριο δικαιοσύνης, μπορώ να βλάψω τον εαυτό μου και αν υπερασπιστώ μόνο τα συμφέροντά μου, μπορώ να ενεργώ άδικα. Η καλή κρίση έρχεται να είναι ο ατομικός προβληματισμός με τον οποίο εκτιμούμε τις αποφάσεις μας αναζητώντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτού που είναι δίκαιο και του δικού μας οφέλους.

Οδηγίες για καλή κρίση

Οι θρησκείες παρουσιάζουν μια σειρά προτάσεων που χρησιμεύουν ως αναφορά για τους οπαδούς τους να ενεργούν με καλή κρίση (για παράδειγμα, οι μακαρισμοί του Χριστιανισμού ή ο σεβασμός όλων των ζωντανών όντων που υποστηρίζει ο Βουδισμός). Από την άλλη πλευρά, στις ηθικές θεωρίες υπάρχουν επιχειρήματα που επιτρέπουν τον καθορισμό έγκυρων ηθικών κριτηρίων. Εκτός από θρησκευτικές ή φιλοσοφικές προτάσεις, ορισμένες γενικές κατευθυντήριες γραμμές είναι χρήσιμες για την επίτευξη καλής κρίσης:

1) εκπαίδευση σε αξίες όπως σεβασμός, ειλικρίνεια ή ατομική ευθύνη,

2) προσφυγή σε κάποιο είδος ηθικού κριτηρίου (για παράδειγμα, το Καντιανό κατηγορηματικό επιτακτικό),

3) γνώση των κανόνων και των κωδικών που διέπουν τη ζωή στην κοινωνία (στον τομέα του δικαίου, των κοινωνικών κανόνων κ.λπ.),

4) το παράδειγμα αυτών που ενεργούν με επιθυμία για δικαιοσύνη στην προσωπική τους ζωή και

5) ο προβληματισμός ως συνήθεια πριν από τη λήψη αποφάσεων.

Αυτές οι οδηγίες μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε καλή κρίση.

Τι είναι η κακή κρίση;

Λέμε ότι κάποιος έχει κακή κρίση όταν ενεργεί με ανόητο τρόπο, ενάντια στις καθιερωμένες ηθικές αξίες, χωρίς κοινή λογική, με έναν άκαμπτο και ορμητικό τρόπο, με εγωιστικό πνεύμα και χωρίς ηθικό κριτήριο.

Η κρίση είναι μια ικανότητα της ανθρώπινης ψυχής που μας επιτρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του τι είναι σωστό ή όχι, μεταξύ του αληθινού έναντι του ψευδούς. Έχουμε μια κρίση ως άτομα επειδή ενεργούμε ορθολογικά και σύμφωνα με τις ηθικές αξίες. Τα ζώα στερούνται αυτής της ικανότητας, καθώς οι ενέργειές τους κυριαρχούνται από τα ένστικτά τους.

Φωτογραφία: Fotolia - Sapunkele