ορισμός του λογικού

Ο όρος εύλογο είναι ένα επίθετο που μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα άτομα, καταστάσεις ή πράξεις. Η ιδέα του λογικού συνεπάγεται ακριβώς τη χρήση της λογικής ως την πρώτη πράξη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια πράξη ή ένα λογικό άτομο θα είναι αυτές που εκτελούνται λογικά, με τη χρήση της λογικής. Πολλές φορές, η θέση της λογικής, δηλαδή της χρήσης του λογικού, αφήνει στην άκρη τη συναισθηματικότητα ή το σύνολο των συναισθημάτων που μπορεί να νιώσει κάποιος σε συγκεκριμένες περιστάσεις.

Ο λόγος είναι ένα από τα λίγα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζωντανά πλάσματα. Ο λόγος δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη χρήση της νοημοσύνης σε αφηρημένο επίπεδο που επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει φαινόμενα ή καταστάσεις πέρα ​​από τις φυσικές ή σωματικές αισθήσεις του. Ο λόγος αντιτίθεται, επομένως, στο συναίσθημα, στην αίσθηση, στο ένστικτο, στο καταναγκαστικό.

Αυτό μας κάνει να δούμε ότι εάν ο λόγος είναι αντίθετος με το ενστικτώδες ή συναισθηματικό, αυτό σημαίνει ότι βασίζεται σε μια κατανόηση ή λογικό τρόπο δράσης που υπερβαίνει την αμεσότητα. Το να είσαι λογικός είναι να χρησιμοποιήσεις το λόγο, να βγεις από αυτό το χώρο των αισθήσεων για να προσπαθήσεις να καταλάβεις αφηρημένα τι συμβαίνει.

Κανονικά, ο όρος εύλογος χρησιμοποιείται σε καταστάσεις όπου ένα άτομο ενεργεί κατάλληλα σύμφωνα με κοινωνικές παραμέτρους. Για παράδειγμα, είναι λογικό ότι εάν ένα άτομο χρειάζεται βοήθεια, ένα άλλο θα του το δώσει. Είναι λογικό ότι εάν θέλετε να πάρετε μια καλή δουλειά πρέπει να εκπαιδεύσετε και να προετοιμαστείτε για αυτήν. Είναι λογικό ότι το να σκοτώνεις ή να βλάψεις ένα άτομο δεν είναι καλό. Η έλλειψη ορθολογισμού κάνει τους ανθρώπους να χάνουν συγκεκριμένα αυτό που μας διαφοροποιεί από τα ζώα και να ανακτήσουν την κατάσταση της αγριότητας ή την αδυναμία να αφαιρεθούν από το περιβάλλον γύρω μας.