ορισμός εικονιδίου

Ένα εικονίδιο είναι μια εικόνα ή αναπαράσταση που αντικαθιστά ένα αντικείμενο ή μια ιδέα αναλογικά ή συμβολικά.

Η λέξη εικονίδιο ή το εικονίδιο προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει εικόνα. Ο όρος χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε εικόνες, σημεία και σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση εννοιών ή αντικειμένων.

Η εικονογραφία χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους τομείς. Μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλα όσα μας περιβάλλουν στις σύγχρονες κοινωνίες είναι εικονίδια, σύμβολα ή αντιπροσωπευτικές εικόνες. Αυτά τα εικονίδια μπορούν να έχουν έναν εικονιστικό, διακοσμητικό ή σημαντικό σκοπό.

Συνήθως, η εικονογραφία χρησιμοποιείται σε θρησκευτικά περιβάλλοντα, για την αναπαράσταση εικόνων, αναλογιών, μεταφορών, θεών και δογμάτων. Οι θρησκείες έχουν κάνει εκτεταμένη χρήση εικόνων σε όλη την ιστορία, συχνά έχουν διακοσμητική σημασία ως αντικείμενο ιερού σεβασμού.

Θρησκείες όπως ο Καθολικισμός χρησιμοποιούν εδώ και καιρό όλα τα είδη εικόνων για να αντιπροσωπεύουν τις θεϊκές τους μορφές, όπως ο Ιησούς, η Παναγία και το Άγιο Πνεύμα. Αυτές οι εικόνες ή τα εικονίδια παράγονται σε μωσαϊκά, γυαλί, χαρτί, ξύλο και άλλα υλικά και μπορούν να τοποθετηθούν σε ναούς και εκκλησίες ή σε σπίτια για λατρεία και προσευχές.

Με τη σειρά του, κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και, πιο συγκεκριμένα, στην Κωνσταντινούπολη, η παράδοση των εικόνων αναπτύχθηκε έντονα και πολλές από αυτές τις εικόνες διατηρούνται μέχρι σήμερα.

Ένας άλλος τομέας όπου τα εικονίδια είναι πολύ δημοφιλή είναι η επιστήμη των υπολογιστών. Σε αυτήν την περιοχή ένα εικονίδιο θεωρείται ένα μικρό γραφικό που στην επιφάνεια εργασίας, αρχεία, ιστότοπους και σε όλα τα είδη περιβάλλοντος χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση ενός δεδομένου αντικειμένου όπως ένα πρόγραμμα, ένα έγγραφο, μια ενότητα ή μια εντολή. Η πρακτική του υπολογιστή προβλέπει ότι ο χρήστης θα κάνει κλικ στο εικονίδιο του ενδιαφέροντός του για να ενεργοποιήσει μία ή μια σειρά συγκεκριμένων λειτουργιών. Με τη σειρά τους, τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται περισσότερο από κάθε άτομο θα βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας.