ορισμός των οργανικών κυττάρων

Τα κύτταρα είναι οι μικρότερες δομές που ζουν στη φύση και ως εκ τούτου η βασική μονάδα όλων των ζωντανών όντων. Από αυτούς σχηματίζονται όλες οι ζωτικές λειτουργίες των οργανισμών, δηλαδή η αναπαραγωγή, η διατροφή, ο μεταβολισμός και άλλες λειτουργίες. Αυτές οι διεργασίες επιτυγχάνονται με την παρέμβαση κυτταρικών οργανίων, τα οποία είναι παρόντα στο κυτταρόπλασμα.

Η τρέχουσα θεωρία των κυττάρων

Παλαιότερα πιστεύεται ότι το κύτταρο ήταν ένα σύμπλεγμα πρωτοπλάσματος που αποτελείται από έναν πυρήνα και μια μεμβράνη. Με την πρόοδο της βιολογίας παρατηρήθηκε ότι ο πυρήνας είχε επίσης μια συγκεκριμένη μεμβράνη. Από την άποψη της βιολογίας, αυτό σημαίνει ότι κάθε ζωντανό κύτταρο προέρχεται από ένα άλλο κύτταρο, οπότε κάθε ζωντανό είναι ένα κύτταρο ή αποτελείται από αυτά.

Η λειτουργία των οργανικών κυττάρων

Χάρη στη βελτίωση του μικροσκοπίου, ήταν δυνατή η παρατήρηση της κυτταρικής δομής στο σύνολό της και έτσι τα κυτταρικά οργανίδια ταυτοποιήθηκαν. Είναι πλέον γνωστό ότι όλα τα κύτταρα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δομή τους, εξαρτώνται από τα κυτταρικά κύτταρα για την επιβίωσή τους.

Όλα τα κυτταρικά οργανίδια πρέπει να λειτουργούν αρμονικά, να ρυθμίζονται και να ελέγχονται από το DNA του κυτταρικού πυρήνα, από όπου λαμβάνουν ενδείξεις μέσω μηνυμάτων που μεταφέρονται από το messenger RNA που πηγαίνουν στα κυτταρικά οργανίδια.

Τα πιο συνηθισμένα κυτταρικά οργανίδια είναι ριβοσώματα, ενδοπλασματικό δίκτυο, λυσοσώματα, συσκευές Golgi, μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες στα φυτικά κύτταρα. Κάθε ένα από αυτά τα οργανίδια εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η παραγωγή ινσουλίνης, χολής, πρωτεϊνών ή λειτουργιών μετάδοσης ενέργειας.

Μιτοχόνδρια

Μεταξύ των κυτταρικών οργανίων είναι τα μιτοχόνδρια, κυτταρικές δομές που πραγματοποιούν ουσιαστικές μεταβολικές αντιδράσεις. Τα μιτοχόνδρια είναι η πηγή ενέργειας που παρέχει την ώθηση για την οικοδόμηση άλλων κυττάρων και ενός άλλου ζωντανού όντος.

Ωστόσο, η λειτουργία των μιτοχονδρίων έχει ένα παράδοξο συστατικό: το οξυγόνο που δέχεται το κύτταρο είναι ζωτικής σημασίας, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο οξυγόνο παράγει διάβρωση και κυτταρική φθορά (τα μιτοχόνδρια μετασχηματίζουν ενέργεια από οξυγόνο, αλλά μέρος του οξυγόνου αποικοδομείται σε σωματίδια , επίσης γνωστή ως ελεύθερες ρίζες, που σημαίνει ότι όσο υψηλότερη είναι η ενέργεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η φθορά).

Φωτογραφία: iStock - luismmolina


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found