ορισμός της ερμηνείας

Ο όρος ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται σε διάφορα θέματα. Σε γενικές γραμμές, μια ερμηνεία είναι το αποτέλεσμα της δράσης της διερμηνείας. Όταν κάποιος ερμηνεύει ένα συμβάν που συνέβη ή, ελλείψει αυτού, κάποιο είδος δημοσιευμένου υλικού περιεχομένου αρχίζει να γίνεται κατανοητό και μάλιστα να εκφράζεται από αυτό το άτομο σε μια νέα μορφή έκφρασης, που είναι επίσης κατά κάποιο τρόπο πιστό στο αντικείμενο αυτής της ερμηνείας, σε αυτό διαδικασία τότε θα ονομάζεται ερμηνεία.

Προφανώς η ερμηνεία προϋποθέτει α πολύ περίπλοκη λειτουργία στην οποία παρεμβαίνει ένας αριθμός παραγόντων, συνθηκών, σκοπών και ακόμη και καταστάσεων, η οποία με τη σειρά της πολλαπλασιάζει τις ερωτήσεις και τα προβλήματα γύρω από αυτό που είναι εύλογο για ερμηνεία. Για το λόγο αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί ότι στο ίδιο γεγονός ή γεγονός δεν υπάρχουν μία αλλά πολλές ερμηνείες, οι οποίες, φυσικά, θα καθοριστούν από παράγοντες όπως η προέλευση του διερμηνέα, η κοινωνική και οικονομική του κατάσταση, η δική του πολιτιστικό υπόβαθρο, μεταξύ άλλων.

Βασικά μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει κατανόηση χωρίς πρώτα να υπάρχει ερμηνεία αυτού του αντικειμένου της γνώσης.

Η ερμηνεία, επιπλέον, Αποδεικνύεται ότι είναι η δική του και βασική δραστηριότητα σε διάφορους τομείς. Η δημοσιογραφία, η τέχνη, η ψυχολογία, η φιλοσοφία, η ιστορία, η επιστήμη και οι αντίστοιχες έρευνες που προωθούν, μεταξύ άλλων επιστημονικών κλάδων και δραστηριοτήτων, χρησιμοποιούν την ερμηνεία ως θεμελιώδες εργαλείο κατά την παρουσίαση συμπερασμάτων, λύσεων ή πιθανών αιτίων αυτών των γεγονότων που διερευνούν ή αντιμετωπίζουν.

Επίσης, και ανάλογα με το συγκεκριμένο πεδίο, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχουν πολλές ερμηνείες για ένα συγκεκριμένο γεγονός, ειδικά όταν πρόκειται για την επιστήμη, ωστόσο, στην περίπτωση της τέχνης συμβαίνει το αντίθετο, επειδή η τέχνη είναι τόσο τόσο υποκειμενική ότι προφανώς θα προκαλέσει διαφορετικές ερμηνείες και εκτιμήσεις στους διαφορετικούς θεατές, οι οποίες φυσικά και όπως αναφέραμε παραπάνω θα καθοριστούν από τις προηγούμενες εμπειρίες που έχει το θέμα της ερμηνείας.

Ομοίως, τα γεγονότα που μπορούν να ξεδιπλωθούν στη ζωή συνήθως έχουν διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με τα μάτια που τα βλέπουν.

Ερμηνεία γλωσσών

Από την άλλη πλευρά, με τον όρο ερμηνείας, το εργασία που πραγματοποιείται από πιστοποιημένους μεταφραστές για μετάφραση από τη μία γλώσσα στην άλλη προφορικά.

Η ερμηνεία της γλώσσας είναι μια δραστηριότητα που διευκολύνει ένα άτομο ή ένα κοινό να γνωρίζει το μήνυμα που πρέπει να εκφράσει ένα άτομο μιας άλλης γλώσσας. Υπό αυτήν την έννοια, ένας επαγγελματίας που είναι αφιερωμένος σε αυτόν, που ξέρει ακριβώς τη γλώσσα του ατόμου που εκθέτει και ο οποίος ονομάζεται διερμηνέας, θα εκτελέσει μια ερμηνεία των λέξεων τους σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά στη γλώσσα που ομιλεί το κοινό ή συνομιλητής για να διαδώσετε το μήνυμά σας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από την κυριολεκτική μετάδοση όσων εκτίθενται στην αρχική ομιλία, ο διερμηνέας θα εξετάσει όλες τις πρόσθετες πτυχές που περιβάλλουν αυτήν την ομιλία, όπως είναι η περίπτωση των πληροφοριών που προτάθηκαν ή άφησαν έμμεσα και τα συναισθήματα που έδειξε ο ομιλητής , και στη συνέχεια στην ερμηνεία του θα τους αφήσει να εμφανιστούν, δηλαδή, δεν είναι ένας απλός και απλός κυριολεκτικός μεταφραστής αυτού που ειπώθηκε, αλλά η δουλειά του είναι επίσης να ερμηνεύσει και να πει όσα δεν ειπώθηκαν προφορικά και εκφράστηκε με άλλο τρόπο.

Συνήθως είναι σύγχυση ή και οι δύο έννοιες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, αλλά αξίζει να γίνει η διευκρίνιση αυτή τη στιγμή, ότι η ερμηνεία και η μετάφραση δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα, η έννοια της μετάφρασης χρησιμοποιείται κυρίως για τη γραπτή μετάφραση ενός εγγράφου για παράδειγμα και ότι γίνεται με το χρόνο και όχι σε πραγματικό χρόνο και ταυτόχρονα όπως συμβαίνει με την ερμηνεία.

Αν και μπορεί να συμβεί ότι η ερμηνεία πραγματοποιείται με ελάχιστη καθυστέρηση ή καθυστέρηση, δηλαδή, όταν ο ομιλητής έχει ολοκληρώσει την παρουσίαση της ιδέας του, αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιείται πάντα σχεδόν ταυτόχρονα.

Η ερμηνεία ενός χαρακτήρα

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο του θεάτρου, του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης, απαιτείται ερμηνεία αναπαράσταση συγκεκριμένου χαρακτήρα που πραγματοποιείται από επαγγελματία ηθοποιό. Η παράσταση ενός ηθοποιού στη σκηνή στο θέατρο, σε μια ταινία ή σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ονομάζεται από αυτήν την ιδέα.

Για να είναι επιτυχημένη και αξιόπιστη η ερμηνεία από το κοινό, είναι σημαντικό ο ηθοποιός ή ηθοποιός να προετοιμαστεί για το ρόλο που πρέπει να ενεργήσει για λίγο πριν προχωρήσει στη σκηνή. Δηλαδή, πρέπει να μελετήσουν τις άκρες του χαρακτήρα για να γοητεύσουν το κοινό με την ερμηνεία τους.

Και επίσης όταν θέλετε να συνειδητοποιήσετε το ερμηνεία ενός χορού ή μουσικής η λέξη ερμηνεία χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε αυτήν. Για παράδειγμα: Η απόδοση του Έλτον Τζον στο κλασικό βασίλισσα Κάποιος ήταν πραγματικά σοκαριστική.