ορισμός της ενδυνάμωσης

Η έννοια της ενδυνάμωσης μπορεί να βρεθεί σε δύο πολύ διαφορετικές περιπτώσεις σε σχέση με το νόημά της. Μία από τις δύο περιπτώσεις είναι όταν μιλάμε, με αφηρημένο τρόπο, για την ενδυνάμωση ότι ένα πράγμα, ένα άτομο ή μια κατάσταση μπορεί να υποδηλώνει χαρακτηριστικά που ήδη διαθέτει, όπως όταν λέγεται ότι ένας δεσμός μεταξύ δύο ανθρώπων μπορεί να χρησιμεύσει για την ενδυνάμωση τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά τους. Η δεύτερη περίπτωση στην οποία είναι πολύ συνηθισμένο να χρησιμοποιείται η λέξη ενδυνάμωση είναι εκείνη που έχει να κάνει με τον τομέα των μαθηματικών όταν μιλάμε για αριθμούς ή αριθμούς που ανεβαίνουν στις δυνάμεις και στη συνέχεια εμπίπτουν στο αποτέλεσμα του φαινομένου της ενδυνάμωσης.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα κάθε μια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορούμε να πούμε ότι η ενδυνάμωση που κατανοείται με την αφηρημένη έννοια είναι μια ενέργεια που κάνει μια ποιότητα ή ένα χαρακτηριστικό ενός ατόμου, ενός αντικειμένου, μιας κατάστασης βαθύτερης, που τονίζεται έτσι ώστε να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο. Έτσι, για παράδειγμα, ένα πολύ ντροπαλό άτομο μπορεί να δει ότι η συστολή αυξάνεται από συγκεκριμένες καταστάσεις: όταν παρουσιάζονται μπροστά στο κοινό. Αυτή η ιδέα της ενδυνάμωσης είναι πολύ κοινή στον χώρο εργασίας, καθώς συνήθως επιδιώκεται να βελτιώσει τις χρήσιμες ιδιότητες των υπαλλήλων για να βελτιώσει τα αποτελέσματα και την απόδοση που έχουν στα καθήκοντά τους.

Το άλλο νόημα της λέξης ενδυνάμωσης είναι αυτό που έχει να κάνει με το μαθηματικό φαινόμενο με το οποίο ένας αριθμός x αυξάνεται επίσης σε ισχύ x και έτσι μετατρέπεται σε άλλο μεγαλύτερο αριθμό. Είναι σαφές ότι η ενδυνάμωση στα μαθηματικά περιλαμβάνει επίσης την ιδέα να δοθεί μεγαλύτερη αξία ή μεγαλύτερη δύναμη σε κάτι που υπάρχει ήδη, στην περίπτωση αυτή ένα συγκεκριμένο σχήμα ή αριθμό. Η απλούστερη λειτουργία ενίσχυσης συμβαίνει όταν ένας αριθμός x είναι φυσικός, οπότε η ισχύς στην οποία αυξάνεται θα είναι ο πολλαπλασιασμός της ίδιας τιμής του όσες φορές υποδηλώνει η ισχύς. Έτσι, ένα 3 τετράγωνο θα είναι τρία πολλαπλασιασμένο δύο φορές από μόνο του. Συγκεκριμένα, το φαινόμενο της ενδυνάμωσης στα μαθηματικά μας λέει δύο αριθμούς: τη βάση (τον αριθμό που θα πολλαπλασιαστεί) και τον εκθέτη (τη δύναμη ή τον αριθμό των φορών που η βάση πρέπει να πολλαπλασιαστεί από μόνη της).


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found