ορισμός αξίωσης

Ένας ισχυρισμός είναι ένα αίτημα, μια απαίτηση που ένα άτομο θέτει ενώπιον ενός άλλου με σκοπό την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Μια αξίωση μπορεί επίσης να υποβληθεί σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα ή σε μια επιχείρηση. Οι πελάτες έχουν δικαιώματα ως καταναλωτές να υπερασπίζονται τα δικαιώματα αυτά πριν από την εγκατάσταση.

Στην πραγματικότητα, το παράπονο είναι τόσο σημαντικό που ακόμη και τα εστιατόρια πρέπει να έχουν ένα βιβλίο καταγγελιών που ο πελάτης μπορεί να ζητήσει σε περίπτωση καταγγελίας. Είναι ένα βιβλίο μέσω του οποίου ο καταναλωτής μπορεί να καταγράψει το παράπονό του. Ο πελάτης μπορεί να γράψει τον συγκεκριμένο λόγο για τη διαφωνία του που μπορεί να σχετίζεται με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, το άτομο ισχυρίζεται ότι θεωρεί δίκαιο από την άποψή του.

Απαίτηση

Επομένως, αναλαμβάνετε την πρωτοβουλία να υπερασπιστείτε ενεργά τα δικαιώματά σας. Η επεξεργασία αυτής της εφαρμογής είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για την επεξεργασία της με επίσημο τρόπο.

Από δικαστική άποψη, ο καθένας μπορεί επίσης να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του σε μια συγκεκριμένη διαδικασία προσφεύγοντας στο νόμο.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση διαζυγίου, ένα άτομο μπορεί να ζητήσει νομικές συμβουλές για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του κατά τη διάλυση του ζευγαριού. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που έχει επιχείρηση και έχει πελάτη που συσσωρεύει υψηλό χρέος, η εταιρεία μπορεί επίσης να αναλάβει νομική ενέργεια για να διεκδικήσει το συγκεκριμένο ποσό από τον οφειλέτη.

Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση στοχεύει στην αναζήτηση αποζημίωσης για ζημίες και προκαταλήψεις.

Επίσημη αξίωση

Στην καθημερινότητα οποιουδήποτε ατόμου υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες πράξεις που, παρόλο που δεν έχουν επίσημο ισχυρισμό που διατυπώνεται γραπτώς, εκτελείται αυθόρμητα. Για παράδειγμα, όταν πηγαίνει στο κατάστημα για να πραγματοποιήσει την αγορά, ο πελάτης μπορεί να παραπονεθεί στον ταμία που τον έχει παρακολουθήσει εάν αντιληφθεί ότι έχει επιστρέψει το λάθος ποσό. Από την άλλη πλευρά, εάν ο πελάτης αντιληφθεί ότι το προϊόν έχει κάποιο ελάττωμα, μπορεί επίσης να καταγράψει το παράπονό του. Όταν ένα άτομο ισχυρίζεται κάτι σε οποιονδήποτε τομέα, ξεκινά από την αρχή αυτού που θεωρεί δίκαιο, υπερασπίζεται αυτό το δικαίωμα που θεωρεί δικό του.

Φωτογραφίες: iStock - zulufriend / Jayesh