ορισμός του ρυθμού αντίδρασης

Η εννοια του ταχύτητα αντίδρασης ορίζει το ποσότητα ουσίας που μετατρέπεται σε μια δεδομένη αντίδραση, ανά μονάδα όγκου και χρόνου. Έτσι, η αντίδραση ενός υλικού όπως ο σίδηρος θα είναι πολύ πιο αργή και θα διαρκέσει χρόνια σε σύγκριση με την καύση του αερίου βουτανίου, κατόπιν αιτήματος πυρκαγιάς, η οποία θα συμβεί σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εν τω μεταξύ, θα είναι το χημική κινητική, η περιοχή εντός του φυσική χημεία ο υπεύθυνος για τη μελέτη της ταχύτητας μιας αντίδρασης και του τρόπου με τον οποίο ορισμένες μεταβλητές συνθήκες τροποποιούν την ταχύτητα αντίδρασης ενός υλικού ή ουσίας, καθώς και τα μοριακά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη γενική αντίδραση. Εν τω μεταξύ, θα είναι το χημική δυναμική αυτό που ασχολείται με τη μελέτη της προέλευσης των ταχυτήτων των διαφόρων τύπων αντιδράσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πεδία όπως αυτά του χημική μηχανική, περιβαλλοντική μηχανική και ενζυμολογία εφαρμόζουν χημική κινητική στις διαδικασίες τους.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης και ότι είναι απαραίτητο να παραθέσουμε λίστα για να μάθουμε πώς την επηρεάζουν ...

Φύση της αντίδρασης είναι αποφασιστικής σημασίας δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις που, λόγω της φύσης τους, μπορούν να είναι γρηγορότερες από άλλες και αντίστροφα. Η ποσότητα των ειδών που υπόκεινται στην αντίδραση, η φυσική κατάσταση των σωματιδίων και η πολυπλοκότητα της αντίδρασης είναι μερικά από τα ζητήματα που οδηγούν το δρόμο σε αυτό το θέμα.

Από την άλλη πλευρά, τόσο υψηλότερο είναι το συγκέντρωση όσο πιο γρήγορα είναι ο ρυθμός αντίδρασης.

Η πίεσηΑπό την πλευρά του, επηρεάζει επίσης την ταχύτητα αντίδρασης. Έτσι, η ταχύτητα των αερίων αντιδράσεων αυξάνεται σημαντικά με την πίεση, η οποία είναι πρακτικά η ίδια με την αύξηση της συγκέντρωσης του αερίου.

Η σειρά Ο ρυθμός αντίδρασης ασκεί επίσης την επιρροή του, καθώς η σειρά ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο η συγκέντρωση επηρεάζει τον ρυθμό της εν λόγω αντίδρασης.

Και τελικά θερμοκρασία Είναι σημαντικό γιατί όταν πραγματοποιείται αντίδραση σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, θα παρέχει περισσότερη ενέργεια στο σύστημα και συνεπώς η ταχύτητα της αντίδρασης θα αυξηθεί, προκαλώντας μεγαλύτερες συγκρούσεις σωματιδίων.