ορισμός των αποσυνθετών

Αποσυνθέτες είναι ένας βασικός και ουσιαστικός τύπος οργανισμού κατόπιν εντολής αυτού που αποκαλούμε τροφική αλυσίδα, επειδή είναι όλοι εκείνα που ασχολούνται με τη χρήση της ύλης και της ενέργειας που παρουσιάζονται από τα υπολείμματα ζώων και φυτών. Οι μύκητες και τα βακτήρια είναι οι πιο εμφανείς τύποι αποσυνθετικών, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε άλλους, όπως γυμνοσάλιαγκες, σκουλήκια και ορισμένα έντομα.

Βασικά, αποσυνθέτουν τα ερείπια των προαναφερθέντων οργανισμών για να τα μετατρέψουν σε ανόργανη ύλη. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτοί που ασχολούνται με την ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών, καθιστώντας το θέμα που περνά από το ένα στο άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από εκείνους που ξεκινούν με την τροφική αλυσίδα, τους παραγωγούς, όπως τα φυτά.

Οι αποσυνθέτες απορροφούν από αυτά τα ζώα και τα φυτικά απόβλητα ορισμένα προϊόντα που τα εξυπηρετούν και θα απελευθερώσουν ταυτόχρονα πολλά που το αβιοτικό περιβάλλον, για παράδειγμα το έδαφος, θα ενσωματώσει και στη συνέχεια θα καταναλωθεί από τους παραγωγούς. Στη συνέχεια, οι αποσυνθέτες συμμορφώνονται με το τελευταίο μέρος ή τον σύνδεσμο της τροφικής αλυσίδας και δίνουν τη δυνατότητα στους παραγωγούς να ξεκινήσουν έναν νέο κύκλο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση των εντόμων, οι προνύμφες των κουνουπιών τρέφονται με αποσυντεθειμένη ύλη κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μπορεί να γεννήσουν τα αυγά τους σε αποσυντεθειμένη ύλη.

Από την πλευρά τους, τα βακτήρια βρίσκονται παντού, στον αέρα, στο έδαφος ή μέσα σε ζωντανά όντα, αποσυνθέτουν νεκρή ύλη και ανακυκλώνουν τον άνθρακα που τα φυτά θα χρησιμοποιήσουν αργότερα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποσυνθέτες μοιράζονται την ύπαρξη στο οικοσύστημα με δύο άλλους τύπους ζωντανών οργανισμών, παραγωγούς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ενέργεια μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. Και οι καταναλωτές που ζουν χάρη στην ενέργεια που απελευθερώνουν οι πρώτοι