ορισμός της υπόθεσης

Η υπόθεση θεωρείται ως η πρόταση αιτιολόγησης πριν από ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, στοιχείο ή διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε οποιονδήποτε τομέα ύπαρξης (δηλαδή, τόσο φυσικό όσο και κοινωνικό). Η υπόθεση είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της διαδικασίας ανάλυσης και επιστημονικής μελέτης, καθώς μέσω αυτής ξεκινά να διαμορφώνεται η θεωρία, ακόμη και αν η υπόθεση απορριφθεί και ακυρωθεί. Η υπόθεση είναι αυτό που επιτρέπει στον άνθρωπο να ξεκινήσει τη διαδικασία σκέψης μέσω της οποίας θα αποκτήσει ένα συγκεκριμένο είδος γνώσης.

Ο όρος 'υπόθεσηπροέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει να υποθέσουμε ή να εξετάσουμε. Το κύριο και πιο στοιχειώδες χαρακτηριστικό μιας υπόθεσης έχει να κάνει με την ποιότητα της πρότασης, της δυνατότητας ή της πρότασης που πρέπει να δοκιμαστεί και να εγκριθεί για να γίνει τελικά μια επιστημονική δήλωση ή θεωρία.

Αυτό σχετίζεται άμεσα με την ιδέα ότι μια υπόθεση είναι μια πρόταση της οποίας η ακρίβεια ή η χρησιμότητα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, έργο που θα γίνει μέσω της επιστημονικής μεθόδου που αντιστοιχεί στην εν λόγω επιστήμη (δεδομένου ότι οι υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν από οποιονδήποτε τύπο επιστήμης ανεξάρτητα από το αντικείμενο μελέτης, τη μεθοδολογία ή τους πόρους του).

Για να αναπτύξουν την επαλήθευση ή την επικύρωση μιας υπόθεσης, οι μελετητές μπορούν να καταφύγουν σε διαφορετικά στοιχεία, όπως παρατηρήσεις και εμπειρικές δοκιμές, αλλά και σε προηγούμενες επικυρωμένες θεωρίες και υποθέσεις, σε κριτικές και συνεκτικές αναλύσεις σε σχέση με το εν λόγω θέμα. Η υπόθεση δεν τίθεται ποτέ με τη μορφή ερώτησης, εάν όχι με τη μορφή δήλωσης, και ως εκ τούτου η ανάγκη επικύρωσης μιας τέτοιας δήλωσης προκειμένου να τη διατηρηθεί, να τροποποιηθεί οποιοδήποτε μέρος της ή να την απορριφθεί απευθείας σε περίπτωση που δεν ισχύουν για τις προηγούμενες ανάγκες. Μπορούμε επιτέλους να προσθέσουμε ότι μια υπόθεση δηλώνεται γενικά με τη μορφή υπόθεσης-συνέπεια-υπό όρους.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found