ορισμός του πιστοποιητικού γέννησης

Μια πράξη είναι ένα γραπτό έγγραφο στο οποίο καταγράφεται η διαδοχή ενός συγκεκριμένου συμβάντος, γίνεται το ίδιο στην επίσημη πιστοποίηση του εν λόγω γεγονότος, δηλαδή, όταν είναι απαραίτητο να το επαληθεύσετε, θα είναι απαραίτητο να πάτε μόνο σε αυτό για να το επαληθεύσετε.

Έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή που αποδεικνύει τη γέννηση και παρέχει στο πρόσωπο του γεννημένου

Γενικά, τα πρακτικά εκτελούνται υπό την αρμόδια αρχή, με την παρουσία μαρτύρων και, ταυτόχρονα, ένα ακριβές αρχείο της ημέρας και της ώρας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν.

Εν τω μεταξύ, το πιστοποιητικό γέννησης, επίσης γνωστός ως πιστοποιητικό γέννησης Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, είναι το έγγραφο μέσω του οποίου διαπιστώνεται το γεγονός της γέννησης και επομένως της ύπαρξης ενός ατόμου.

Για να αποκτήσετε το ίδιο, πρέπει να μεταβείτε στο αντίστοιχο αστικό μητρώο ή στην αστική αρχή που αντιστοιχεί ανάλογα με τον τόπο στον οποίο αποδείχθηκε ότι καταχωρήθηκε η εν λόγω γέννηση.

Οι γονείς του νεογέννητου πρέπει να εκτελέσουν αυτήν τη διαδικασία και το πλήρες όνομα και το επώνυμο του παιδιού, τα ονόματα και τα επώνυμα των γονιών τους, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος γέννησης θα καταγράφονται σε αυτό το πιστοποιητικό.

Στη συνέχεια, αυτό το πιστοποιητικό θα κατατεθεί στον αντίστοιχο τόπο γέννησης και ένα αντίγραφο του πρωτότυπου θα επεκταθεί στους γονείς, ώστε να το έχουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασιών.

Εν τω μεταξύ, από αυτό το πιστοποιητικό γέννησης το εθνικό έγγραφο ταυτότητας θα επεκταθεί στη συνέχεια στο άτομο που ήρθε στον κόσμο, το οποίο ταυτοποιεί τον πολίτη αυτού ή αυτού του τόπου.

Εάν συμβεί ότι έχει χαθεί, μια αρκετά κοινή κατάσταση, θα πρέπει να ζητηθεί αντίγραφο από την αστική αρχή που το εξέδωσε.

Είναι πολύ σημαντικό να φροντίσετε αυτόν τον τύπο τεκμηρίωσης που αποδεικνύει την ταυτότητα ενός ατόμου και για το θέμα αυτό είναι ότι πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλή μέρη και μακριά από κάθε είδους ασυνεπή χειραγώγηση.

Πρώτο έγγραφο ενός ατόμου, τρόπος επεξεργασίας και περιεχόμενο

Κάθε φορά που ένα άτομο πρέπει να αποδείξει την ταυτότητά του ως τέτοια, ενώπιον φορέα, αρχής, κυβέρνησης ή οντότητας που το ζητά, πρέπει να δείξει το πιστοποιητικό γέννησής του, επειδή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα περιέχονται αξιόπιστα σε αυτό, όπως: Όνομα γονέων, ημέρα, ώρα και έτος γέννησής τους και την πόλη, την επαρχία και τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν, όπως έχουμε ήδη αναφέρει.

Το πιστοποιητικό γέννησης είναι το πρώτο έγγραφο που ένα άτομο έχει, κατά κανόνα, υποβάλλεται σε επεξεργασία κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του, επειδή είναι αμέσως μετά τη γέννησή του. Οι γονείς, όταν ο γιατρός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας που παρακολούθησε τη γυναίκα στον τοκετό πιστοποιεί τη γέννηση του ίδιου, μπορούν να πάνε στο αστικό μητρώο που αντιστοιχεί στη δικαιοδοσία τους για να καταγράψουν το νεογέννητο αγόρι ή κορίτσι με το όνομα ή τα ονόματα που έχουν επιλέξει και με τα επώνυμα των γονέων.

Πού παρουσιάζεται και για τι;

Αυτή η τεκμηρίωση ζητείται συνήθως σε διάφορες υπηρεσίες και ιδρύματα για λόγους διαφόρων θεμάτων, για παράδειγμα, όταν ένας εργαζόμενος θέλει να συμπεριλάβει τα παιδιά του στο όφελος της υγειονομικής κάλυψης που παρέχεται από τον εργοδότη του, θα του ζητηθεί τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών του, που επιβεβαιώνουν τον σύνδεσμο και την ύπαρξή τους με αξιόπιστο τρόπο.

Από την άλλη πλευρά, για την επεξεργασία της ιθαγένειας σε άλλες χώρες μία από τις προϋποθέσεις είναι η προσκόμιση του πιστοποιητικού γέννησης.

Όχι μόνο το δικό του αλλά και αυτό του μέλους της οικογένειας από το οποίο κατάγεται και αποδεικνύει ότι είναι ιθαγενής της χώρας από την οποία υποβάλλει αίτηση για υπηκοότητα.

Για παράδειγμα, ο παππούς μου είναι Ισπανός και θέλω να υποβάλω αίτηση για ισπανική υπηκοότητα, πρέπει να παρουσιάσω το πιστοποιητικό γέννησής μου και το πιστοποιητικό γέννησης του παππού μου που να αποδεικνύει ότι γεννήθηκε στην Ισπανία, χωρίς αυτό δεν θα μου δώσουν την ιθαγένεια επειδή δεν υπάρχει τρόπος απόδειξης της πηγής.

Τα τελευταία χρόνια, πολλά άτομα που αποφάσισαν να μεταναστεύσουν από τις χώρες τους αναζητώντας νέους επαγγελματικούς ορίζοντες και είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα της χώρας προορισμού, έπρεπε να πραγματοποιήσουν αυτήν τη διαδικασία και να παρουσιάσουν το πιστοποιητικό γέννησης του άμεσου συγγενή (πατέρας ή παππούς) που έχει τον σύνδεσμο με τη χώρα

Παραδοσιακά, το παιδί σημειώνεται πάντα με το επώνυμο του πατέρα, αν και τους τελευταίους χρόνους είναι μια επαναλαμβανόμενη μέθοδος που σημειώνεται με τα δύο επώνυμα, με τον πατέρα να είναι αυτό που θα εμφανίζεται πίσω από το όνομα και μετά το πατρικό επώνυμο της μητέρας .

Η σημασία του πιστοποιητικού γέννησης είναι τέτοια που χωρίς αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να διεξαχθούν διαδικασίες ή να ληφθούν ειδικές άδειες.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found