ορισμός αποθέματος

ο Καταγραφή εμπορευμάτων Είναι αυτό Τεκμηριωτικό αρχείο περιουσιακών στοιχείων και άλλων αντικειμένων που ανήκουν σε φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, δημόσιο οργανισμό, μεταξύ άλλων, και το οποίο είναι κατασκευασμένο από μεγάλη ακρίβεια και τακτοποίηση κατά τη λήψη των δεδομένων.

Έγγραφο στο οποίο τα αγαθά και τα υπάρχοντα μιας εταιρείας, ενός δημόσιου φορέα ή ενός σπιτιού είναι εγγεγραμμένα στην αποστολή της οργάνωσης, παραγγελίας και κατοχής τους

Αν και τα αποθέματα χρησιμοποιούνται ειδικά κατόπιν αιτήματος εταιρειών ή δημόσιων οργανισμών, οι οποίοι, όπως έχουμε επισημάνει, έχουν ήδη αγαθά και άλλα προϊόντα που ανήκουν στα περιουσιακά τους στοιχεία, δηλαδή, στον εμπορικό και κρατικό τομέα, τα αποθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις όταν θέλετε να παραγγείλετε και να καταγράψετε τα διαθέσιμα στοιχεία σε ένα μέρος με συγκεκριμένο σκοπό.

Για παράδειγμα, ένα άτομο που νοικιάζει ένα επιπλωμένο διαμέρισμα, θα πραγματοποιήσει απογραφή κάθε στοιχείου, επίπλων, συσκευών και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που υπάρχει στο διαμέρισμα τη στιγμή της παράδοσής του προς ενοικίαση, έτσι ώστε να είναι αξιόπιστα εγγεγραμμένα και έτσι να είναι σε θέση για να διατηρήσετε τον έλεγχο του τι απέμεινε και όταν επιτευχθεί ο χρόνος λήξης της σύμβασης ενοικίασης, ελέγξτε με αυτό το απόθεμα ότι όλα τα έπιπλα και τα αντικείμενα που είχαν απογραφεί υπάρχουν και υπό τις αντίστοιχες συνθήκες.

Σε μέρη όπως οι βιβλιοθήκες είναι επίσης εξαιρετικά απαραίτητο να πραγματοποιήσουμε μια απογραφή, καθώς μας προσφέρει μια λεπτομερή καταγραφή όλων όσων υπάρχουν σε αυτό το μέρος που θα απογραφούν.

Διευκολύνει την εύρεση πραγμάτων

Μας διευκολύνει επίσης να βρούμε κάθε στοιχείο με πιο γρήγορο και ευκολότερο τρόπο, επειδή το απόθεμα περιλαμβάνει τη διάθεσή του.

Πρέπει να τονίσουμε ότι τα αποθέματα πραγματοποιούνται σε μέρη που έχουν πολλές ποσότητες αντικειμένων και αντικειμένων, και αυτό συμβαίνει επειδή είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο κατά την οργάνωση πολλών πραγμάτων, τον έλεγχο και τη γνώση πότε εισέρχονται, όταν φεύγουν, το κόστος στα έσοδα και τα έξοδά τους, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Με άλλα λόγια, το απόθεμα μας παρέχει τάξη και οργάνωση, καθώς και μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τι είναι διαθέσιμο σε ένα συγκεκριμένο μέρος.

Επίσης, και ως συνέπεια της προαναφερθείσας κατάστασης, το απόθεμα ονομάζεται επαλήθευση και καταμέτρηση, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών, των φυσικών αποθεμάτων με τα θεωρητικά εκείνα που είχαν τεκμηριωθεί δεόντως.

Στον τομέα της διαχείρισης επιχειρήσεων, αυτό που κάνει το απόθεμα είναι καταχωρήστε το σύνολο των ιδίων και διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας προς πώληση στους πελάτες της και ως εκ τούτου θεωρούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Τα αγαθά που είναι εύλογο να αποτελέσουν αντικείμενο απογραφής προορίζονται για άμεση πώληση ή εκείνες οι δραστηριότητες που προορίζονται εσωτερικά για τη διαδικασία παραγωγής, όπως πρώτες ύλες, ημιτελή προϊόντα, ανταλλακτικά προοριζόμενα για συντήρηση, συσκευασία υλικών, εταιρικά αγαθά, τελικά προϊόντα, μερικώς τελειωμένα αγαθά, εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση και υλικά συσκευασίας, μεταξύ άλλων.

Μαθήματα αποθέματος

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τύπων αποθεμάτων, μεταξύ των πιο επαναλαμβανόμενων είναι: τελικά αποθέματα (πραγματοποιείται κάθε φορά που κλείνει η δημοσιονομική περίοδος, συνήθως στις 31 Δεκεμβρίου), περιοδικά αποθέματα (πραγματοποιείται κάθε συγκεκριμένη ώρα), αρχικά αποθέματα (όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι καταχωρημένα), αποθέματα νομικής εκκαθάρισης, απογραφή πρώτων υλών, απογραφή ασφάλειας, απογραφή διαχείρισης, φυσική απογραφή, μεταξύ άλλων.

Μεταξύ των λόγων που υπάρχουν σε εταιρείες για τη διενέργεια απογραφής μπορούμε να αναφέρουμε: μείωση του κόστους αγοράς, μείωση του κόστους ποιότητας ανά εκκίνηση, μείωση του κόστους που σχετίζεται με το υλικό που λείπει και μείωση του κόστους παραγγελίας.

Παρόλο που, υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι λόγοι που καθιστούν το απόθεμα ένα δυσκίνητο, περίπλοκο ζήτημα για την εν λόγω εταιρεία, όπως: κόστος αποθήκευσης, δυσκολίες στην απόκριση στους πελάτες, το κόστος συντονισμού της παραγωγής τους, το κόστος ελαττωματικών προϊόντων κατά την αντιμετώπιση μεγάλων παρτίδες και το κόστος που σχετίζεται με τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας έχει καταστήσει αυτό το καθήκον των εταιρειών απογραφής, ή άλλων χώρων, πολύ πιο εύκολο, καθώς υπάρχει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τέτοιους σκοπούς, όπως βάσεις δεδομένων, που διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό αυτήν την εργασία, η οποία προηγουμένως ήταν πιο δυσκίνητη από τότε που έπρεπε να γίνει γραπτώς και σε ειδικά βιβλία.