περιθώριο σφάλματος - ορισμός, έννοια και τι είναι

Πολλές έννοιες έχουν διπλή διάσταση, τη συζήτηση και την τεχνική. Αυτό συμβαίνει με την ετικέτα "περιθώριο σφάλματος".

Στην καθημερινή του έννοια

Εάν κάποιος λέει ότι "δεν έχει χώρο για λάθη" σε σχέση με ένα έργο, δηλώνουν ότι δεν μπορούν να κάνουν λάθη για οποιονδήποτε λόγο. Αντίθετα, εάν λέει ότι "έχει ένα μικρό περιθώριο σφάλματος", γνωστοποιεί ότι ένα πιθανό λάθος δεν έχει σοβαρές συνέπειες. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η έννοια του περιθωρίου εξαρτάται από το πλαίσιο της γλώσσας στην οποία χρησιμοποιείται.

Στα στατιστικά

Η Στατιστική είναι ένα μαθηματικό εργαλείο που επιτρέπει τον καθορισμό μετρήσεων σε οποιοδήποτε είδος πεδίου. Με αυτό είναι δυνατό να γνωρίζουμε συγκεκριμένα δεδομένα για πτυχές διαφορετικής φύσης, όπως δημογραφικά στοιχεία, τάσεις ψηφοφορίας, ασθένειες και πολλά άλλα. Ένα σημαντικό κομμάτι πληροφοριών για στατιστικές μελέτες είναι να καθοριστεί το όριο σφάλματος ή το περιθώριο σφάλματος για ένα δείγμα.

Το περιθώριο σφάλματος είναι, εν συντομία, το μεγαλύτερο δυνατό σφάλμα σε σχέση με ορισμένα αριθμητικά δεδομένα

Υπό αυτήν την έννοια, υπάρχουν δύο τύποι περιθωρίων σφάλματος, το απόλυτο και το σχετικό. Το πρώτο αναφέρεται στην ακριβή μέτρηση κάτι. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ένα αντικείμενο μετράει πραγματικά 15 cm αλλά όταν το μετράμε κάνουμε ένα λάθος και καθορίζουμε ότι μετρά 14,9 cm, το απόλυτο περιθώριο σφάλματος θα είναι 0,1 cm (αυτό σημαίνει την αφαίρεση μεταξύ της πραγματικής μέτρησης του αντικειμένου και η μέτρηση από αυτήν).

Το σχετικό σφάλμα αναφέρεται ως εξής: η απόλυτη τιμή διαιρούμενη με την πραγματική τιμή. Συνεχίζοντας με το προηγούμενο παράδειγμα, η απόλυτη τιμή είναι 0,1 cm και η πραγματική τιμή είναι 15 cm, οπότε το σχετικό σφάλμα θα έχει ως εξής: 0,1: 15, που ισούται με 0,00666 cm.

Το στατιστικό περιθώριο σφάλματος σε κοινωνιολογικές έρευνες

Αυτοί οι τύποι υπολογισμών χρησιμοποιούνται ευρέως στην προετοιμασία ερευνών, στις οποίες μετρώνται οι απόψεις των πολιτών σχετικά με κάποια πτυχή της πραγματικότητας, για παράδειγμα την εκτίμησή τους για έναν υποψήφιο ή μια πολιτική πρόταση. Αν και τα στατιστικά στοιχεία είναι ένα ουδέτερο και αντικειμενικό εργαλείο, στην πράξη οι πληροφορίες που παρέχει δεν αντιστοιχούν πάντα στην πραγματικότητα των γεγονότων.

Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να τεθεί η ακόλουθη ερώτηση: γιατί οι κοινωνιολογικές στατιστικές μετρήσεις παρουσιάζουν τόσα πολλά σφάλματα; Αυτή η ερώτηση έχει δύο πιθανές απαντήσεις:

1) ορισμένα στατιστικά έχουν «μαγειρευτεί», οπότε τα τελικά αποτελέσματά τους δεν εκφράζουν επαρκώς τι σκοπεύουν να μετρήσουν και

2) οι ερωτηθέντες δεν λένε πάντα την αλήθεια, επομένως οι απαντήσεις τους δεν μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε την πραγματικότητα ενός ζητήματος.

Φωτογραφίες: Fotolia - get4net - euroneuro


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found