ορισμός της στοχογραφίας

Δάσκαλος και μαθητής της περιγραφής των ανυψώσεων στο έδαφος

Η ορθογραφία είναι μια πειθαρχία στη φυσική γεωγραφία που ασχολείται με την περιγραφή της ανακούφισης, τόσο ώστε να είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό εάν σε αυτήν ή σε αυτήν την περιοχή υπάρχουν βουνά, υπάρχουν βουνά, μεταξύ άλλων εναλλακτικών. Δηλαδή, βασικά η ορθογραφία θα είναι υπεύθυνη για την περιγραφή των υψών, όπως τα βουνά, που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη μας.

Για να εκτελέσει το έργο του χρησιμοποιεί γραφική αναπαράσταση, πιο συγκεκριμένα τη χαρτογραφία, και έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα την ανακούφιση που έχει μια συγκεκριμένη περιοχή και, συνεπώς, να τη μελετήσουμε στο θέμα της γεωγραφίας στο σχολείο.

Ένας βασικός βοηθός στην προβολή των υποδομών και τη δράση άλλων τομέων της οικονομίας

Η γνώση της γης είναι εξαιρετικά σημαντική για οποιαδήποτε περιοχή, επειδή η προβολή των σχεδίων υποδομής θα εξαρτηθεί από αυτήν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχέδιο που θέλετε να εκπονήσετε σε μια περιοχή. Διότι εάν μια γη παρουσιάζεται φυσικά με τρόπο που δεν είναι κατάλληλος για παράδειγμα, για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης δομής σε αυτό, θα πρέπει να απορριφθεί και να ληφθεί υπόψη μια άλλη. Ή το ίδιο εάν πρέπει να σχεδιάσετε έναν αυτοκινητόδρομο, δεν θα είναι το ίδιο να το κάνετε σε ένα έδαφος που έχει πλαγιές από το να το κάνετε σε ένα άλλο που δεν έχει. Έτσι, σε αυτό το σημείο του σχεδιασμού, το έργο που κάνει η στοχογραφία είναι πολύ σημαντικό.

Όμως, όχι μόνο για την ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων είναι σημαντική η ορθογραφία, υπάρχουν και άλλοι τομείς και οικονομικοί τομείς που το χρησιμοποιούν για να γνωρίζουν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντά τους, όπως στην περίπτωση της εξόρυξης και της γεωργίας, για να αναφέρουμε τα πιο κοινά παραδείγματα.

Σας επιτρέπει να προβλέψετε τα κλίματα

Πρέπει να σημειωθεί ότι επίσης μέσω της ορογραφίας ενός τόπου μπορούμε να προβλέψουμε το κλίμα του, καθώς επηρεάζει άμεσα την ένταση των ανέμων και των βροχών, που είναι άφθονο και στις δύο περιπτώσεις.

Ένα σύνολο βουνών

Η έννοια χρησιμοποιείται επίσης για να αναφέρεται γενικά στο σύνολο των υψών, των βουνών, των βουνών, που μπορεί να φανεί σε μια γεωγραφική περιοχή. Όταν τα υψόμετρα είναι εμφανή, κάποιος μιλά για μια σημαντική ορογραφία, ενώ αν δεν υπάρχει, θα ειπωθεί ότι η ορθογραφία ενός τέτοιου τόπου είναι πολύ κακή.