ορισμός του πολύπλευρου

Ο όρος πολύπλευρο είναι ένα χαρακτηριστικό επίθετο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό εκείνων των ανθρώπων που μπορεί να έχουν περισσότερες από μία πτυχές στη ζωή τους. Ο όρος προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει "πολλές όψεις", "πολλά πρόσωπα" (που σημαίνει πρόσωπα με τη συμβολική έννοια και όχι με την έννοια του φυσικού προσώπου). Το πρόθεμα «poly» στα Ελληνικά χρησιμοποιείται πάντα για να επισημαίνει πράγματα που αντιπροσωπεύονται από περισσότερα από ένα στοιχεία, όπως «polygamist» (ένα που έχει πολλές γυναίκες). Το πολύπλευρο επίθετο είναι τότε ένα επίθετο που χρησιμοποιείται γενικά με θετική έννοια για εκείνους τους ανθρώπους που δεν αφιερώνονται αποκλειστικά σε ένα θέμα ή δραστηριότητα αλλά που μπορούν να διασκεδάσουν και να υπερέχουν να κάνουν πράγματα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους.

Το πολύπλευρο χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει ένα άτομο δεν είναι κάτι συγκεκριμένο ή αποκλειστικό σε μια εποχή, δεδομένου ότι υπήρχαν πάντα χαρακτήρες αυτού του τύπου. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι η σημερινή κοινωνία στην οποία αφθονούν οι πληροφορίες, διαφορετικές επιλογές εργασίας, καλύτερη ποιότητα ζωής που συνεπάγεται περισσότερη πρόσβαση στην τεχνολογία, τον πολιτισμό, την πολιτική κ.λπ., είναι μια κοινωνία στην οποία τα περισσότερα άτομα είναι κάπως ευέλικτα στο να έχουν για (ή επίσης στην εξουσία) να αφιερωθούν ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά πράγματα: να έχουν δουλειά, να φροντίζουν την οικογένεια, να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική, να απολαμβάνουν τον πολιτισμό κ.λπ.

Ο όρος πολύπλευρος έχει εφαρμοστεί συνήθως σε διάσημους ανθρώπους, είτε από την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, την πολιτική ή άλλους τομείς, επειδή είναι άτομα που ξεπερνούν τον χώρο εργασίας τους και μπορούν να συνεισφέρουν στον κόσμο κάνοντας συνεργασίες αλληλεγγύης, επεμβαίνοντας στην πολιτική, δημιουργώντας έργα τέχνης κ.λπ. Πολύπλευρο τότε θα είναι οποιοσδήποτε δεν περιορίζεται σε έναν τύπο δράσης ή δραστηριότητας, αλλά που έχει μια ενδιαφέρουσα ποικιλία θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσει και που, επιπλέον, διατηρεί διαφορετικούς ρόλους σε καθένα από αυτά.