ορισμός της καινοτομίας

Αλλαγή που εισάγει κάτι νέο

Ο όρος καινοτομία αναφέρεται σε αυτήν την αλλαγή που εισάγει κάποια καινοτομία ή πολλά σε μια περιοχή, ένα πλαίσιο ή ένα προϊόν.

Αυξήστε το ενδιαφέρον

Όταν κάποιος καινοτομεί, εφαρμόζει νέες ιδέες, προϊόντα, έννοιες, υπηρεσίες και πρακτικές σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, δραστηριότητα ή επιχείρηση, με σκοπό να είναι χρήσιμο για την αύξηση της παραγωγικότητάς του και επίσης έτσι ώστε οι πιθανοί χρήστες ή οι καταναλωτές να προσελκύονται περισσότερο. προϊόντα.

Μετατρέψτε την καινοτομία σε επιτυχία

Απαραίτητη προϋπόθεση της καινοτομίας είναι η επιτυχημένη εφαρμογή της σε εμπορικό επίπεδο, γιατί όχι μόνο αξίζει να εφεύρουμε κάτι, αλλά και το επίκεντρο θα είναι να το παρουσιάσουμε ικανοποιητικά και με αντίκτυπο στην αγορά, ώστε οι άνθρωποι να το γνωρίζουν, σε τι θα ήταν πρώτη εμφάνιση και στη συνέχεια, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη συγκεκριμένη δημιουργία.

Η καινοτομία θα απαιτήσει την ευαισθητοποίηση και την ισορροπία του ιδιοκτήτη της όσον αφορά τη μεταφορά ιδεών από το φανταστικό ή πλασματικό πεδίο, σε εκείνο των πραγμάτων ή των υλοποιήσεων.

Η καινοτομία περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών, που θεωρούνται εντελώς νέες, με έναν συγκεκριμένο τρόπο για ένα άτομο ή με έναν κοινωνικό τρόπο, σύμφωνα με το σύστημα που τις υιοθετεί.

Πώς προκύπτουν οι ιδέες;

Τώρα, οι καινοτομίες, οι νέες ιδέες, χρειάζονται μια προέλευση και αυτή η προέλευση είναι συνήθως: έρευνα, ανάπτυξη, ανταγωνισμός, σεμινάρια, εκθέσεις, εκθέσεις, πελάτες, υπάλληλος, δηλαδή όλα αυτά μπορούν σε κάποιο σημείο να γίνουν πάροχοι νέων ιδεών που δημιουργούν τις εισροές για τη διαδικασία καινοτομίας.

Μια διαδικασία που περνά από διάφορες φάσεις

Στην περίπτωση μιας εταιρείας ή μιας επιχείρησης, η διαδικασία καινοτομίας ξεκινά από τη δημιουργία της ιδέας, μέσω της δοκιμής σκοπιμότητας έως την εμπορευματοποίηση του εν λόγω προϊόντος. Οι ιδέες που προτείνει οποιοσδήποτε ηθοποιός στην προαναφερθείσα διαδικασία πρέπει να αναφέρονται στην ανάπτυξη ή βελτίωση μιας νέας υπηρεσίας ή προϊόντος.

Για να προσδιορίσουμε όλα τα στάδια που αναφέρουμε περιλαμβάνουν την καινοτομία, πρέπει να βασιστούμε στη μέθοδο που είναι ευρέως γνωστή ως διαχείριση έργου.

Ομαδική εργασία, λαμπρά μυαλά και πόροι

Εκτός από το δημιουργικό μυαλό, η ομαδική εργασία, μεταξύ άλλων, η καινοτομία θα εξαρτηθεί από μια σειρά μεταβλητών όπως επενδύσεις, επιχειρηματικές πολιτικές, αφοσίωση πόρων, οι οποίες θα επιτρέψουν και θα βοηθήσουν στην προώθηση όλων των πιθανών μορφών καινοτομίας: εκπαίδευση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας , προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών, περαιτέρω εκμετάλλευση της εσωτερικής αγοράς, τυποποίηση, διακρατική συνεργασία και ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών.

Το άτομο ή ο σύλλογος, ο οργανισμός που εισάγει αυτές τις αλλαγές ή μετασχηματισμούς που σηματοδοτούν ένα πριν και μετά ονομάζεται ευρέως ως καινοτόμος.

Η σημασία της καινοτομίας

Εν τω μεταξύ, σε όλους τους τομείς της ζωής και σε διάφορους τομείς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η καινοτομία και είναι επίσης σημαντικό να γίνει κάποια στιγμή, γιατί με αυτό θα είναι δυνατή η εισαγωγή αλλαγών, βελτιώσεων, οι οποίες καταλήγουν να κάνουν ο χώρος μεγαλώνει., μια περιοχή ή ένα άτομο, μεταξύ άλλων.

Η καινοτομία πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ποτέ δεν θα υποδηλώνει ένα βήμα προς τα πίσω σε κάτι, την εμπλοκή, αλλά αντίθετα, η καινοτομία σημαίνει βελτίωση και ανάπτυξη σε κάποια πτυχή ή έννοια και θα είναι πάντα πολύ ευπρόσδεκτη όπου κι αν είναι.

Ο συντηρητισμός, η άλλη πλευρά

Στην αντίθετη πλευρά της καινοτομίας είναι ο συντηρητισμός, για παράδειγμα, που προτείνει ακριβώς το αντίθετο, τη συνέχεια των τρεχουσών δομών και την υπεράσπιση των παραδοσιακών αξιών πάνω απ 'όλα. Αυτή η θέση δεν αποδέχεται με κανέναν τρόπο την αλλαγή που μπορεί να επιβάλει μια καινοτομία σε κάποια πτυχή, και ακόμη περισσότερο, θα νιώσετε άβολα με αυτήν και δεν θα ξέρετε πώς να την περάσετε.

Φυσικά, αντιμέτωποι με αυτές τις δύο αντίθετες θέσεις, θα βρούμε υπερασπιστές και υποστηρικτές από τη μία πλευρά και από την άλλη. Οι συντηρητικοί θα είναι προφανώς υπέρ της μη εισαγωγής καινοτομιών που επηρεάζουν τη συνηθισμένη και παραδοσιακή ανάπτυξη κάτι, ενώ οι καινοτόμοι θα το προωθούν. Ο καινοτόμος αρέσει κάπως να σπάσει με τα καθιερωμένα καλούπια και με το κλασικό, ποντάρει στην πρωτοτυπία και την καινοτομία που υποθέτουν οι μετασχηματισμοί.

Αλλά φυσικά, οι συντηρητικοί φοβούνται αυτό και αναμφίβολα πίσω τους υπάρχει ένα τεράστιο μερίδιο του φόβου της αλλαγής, που δεν είναι σε θέση να προσαρμοστούν ανάλογα.