ορισμός περιγράμματος

Ο όρος περίγραμμα Έχει δύο αρκετά επαναλαμβανόμενες χρήσεις.

ο περιοχή που περιβάλλει ένα μέρος ή μια πόλη χαρακτηρίζεται ευρέως ως το περίγραμμα. Οι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή κάνουν τις αγορές τους στην αγορά που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Η άλλη αναφορά που έχει η λέξη περίγραμμα είναι αυτή του σύνολο γραμμών που περιορίζουν ένα σχήμα. Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό φως θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε μόνο το περίγραμμά του.

Μέσα στο σχεδιασμό, το σχέδιο και τη ζωγραφική, το περίγραμμα είναι α γραφικό αντικείμενο που θα πραγματοποιηθεί όταν το εγκεφαλικό επεισόδιο ξεκινά σε ένα σημείο και τελειώνει στο ίδιο σημείο. Μόλις σχεδιαστεί ένα περίγραμμα, μπορεί να φανεί ότι δημιουργεί δύο περιοχές, μία ακόμη περιορισμένη, η οποία θα είναι το περίγραμμα και το εσωτερικό και η άλλη άπειρη, που θα ήταν το φόντο.

Η βασική γραμμή κάθε περιγράμματος θα είναι αυτή που θα μας πει για την πολυπλοκότητα, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που θα παρουσιάσει το εν λόγω περίγραμμα. Επειτα, τα πιο βασικά περιγράμματα είναι το τετράγωνο, το τρίγωνο και η περιφέρεια.

Από την πλευρά τους, μικτά περιγράμματα αποδείξτε ότι είναι αυτοί που είναι αποτελείται από μια ποικιλία περιγραμμάτων και στη συνέχεια χάρη σε αυτόν τον συνδυασμό δημιουργείται μια νέα φόρμα. Εν τω μεταξύ, το σχήμα θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως το χρώμα, η θέση, ο προσανατολισμός, το μέγεθος και το πάχος με το οποίο έχει σχεδιαστεί.

Ομοίως, η διάταξή του σε κατακόρυφη ή οριζόντια κατεύθυνση θα προκαλέσει διαφορετικές αισθήσεις στον θεατή, καθώς είναι αστάθεια και έλλειψη ισορροπίας στην πρώτη και ισορροπία στη δεύτερη. Αυτός ο τύπος περιγράμματος χρησιμοποιείται κυρίως στο σχεδιασμός ιστότοπου , αφού η αναφερόμενη ποικιλία σπάει με τη μονοτονία που παράγουν συνήθως οι παραδοσιακές μορφές.

Και το οργανικά περιγράμματα Αποδεικνύονται ότι είναι τα πιο άφθονα, δεδομένου ότι μπορούν να εντοπιστούν οπουδήποτε στη φύση, γεγονός που υποδηλώνει, μεταξύ άλλων, την ανθρωπότητα, τη ρευστότητα, την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων εναλλακτικών λύσεων και λόγω αυτής της εύκολης ανίχνευσης και παρουσίας στη φύση μας είναι ότι χρησιμοποιούνται συνήθως, και στις δύο σχέδιο όπως στη ζωγραφική, ως αναφορά στη ζωγραφική ανθρώπινων μορφών ή τοπίων.