ορισμός του osha

OSHA είναι τα ακρωνύμια με τα οποία είναι το συντομευμένο όνομα Διοίκηση ασφάλειας και υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, μια αντιπροσωπεία που ανταποκρίνεται και εξαρτάται από θέματα διαχείρισης στο Υπουργείο Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών και η κύρια αποστολή του οποίου είναι να διασφαλίσει την συμμόρφωση με τους νόμους που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας. Δηλαδή, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ότι κάθε εργαζόμενος εκτελεί τη δουλειά του σε ένα υγιές και ασφαλές πλαίσιο.

Το Υπουργείο Εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι το ισοδύναμο του υπουργείου ή του γραμματέα εργασίας οποιασδήποτε άλλης χώρας και ο λόγος του είναι να εφαρμόζει τις πολιτικές που αναπτύσσει η κυβέρνηση σε θέματα εργασίας, για να διασφαλίσει την ευημερία των εργαζομένων, αλλά ομοίως, Πρέπει επίσης να μεριμνήσει για τη μεταφορά αυτής της απόλαυσης σε συνταξιούχους και άνεργους. Οι συνταξιούχοι πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση σε όλα τα επιδόματα, δεδομένης της κατάστασής τους και οι άνεργοι πρέπει να τους βοηθήσουν έως ότου μπορούν να επανέλθουν στην αγορά εργασίας.

Η ασφάλεια και η υγιεινή είναι δύο βασικά και πρωταρχικά ζητήματα που πρέπει να τηρούν όλοι οι χώροι εργασίας χωρίς εξαιρέσεις. Όχι μόνο έτσι ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να αναπτύξει το μέγιστο δυναμικό εργασίας του χωρίς προβλήματα αυτού του τύπου, αλλά και επειδή αυτό θα ωφελήσει γενικά την εικόνα οποιασδήποτε εταιρείας.

Επομένως, ο εργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις στην εργασία του, αλλά όταν αυτό δεν συμβαίνει ή προς το παρόν η συμμόρφωση με αυτά τα ζητήματα είναι ανεπαρκής, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούν να πάνε και να ζητήσουν την παρέμβαση του OSHA.

Μεταξύ των κύριων δράσεων που πραγματοποιούνται από το OSHA είναι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, είτε ως συνέπεια της εργασίας και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι επικίνδυνα, καθώς και εκείνων που έχουν σχέση με τον καιρό, όπως στην περίπτωση του εκείνοι οι άνθρωποι που, για παράδειγμα, εργάζονται όλη την ημέρα στον ήλιο σε δύσκολες στιγμές με αυτήν την έννοια, όπως το καλοκαίρι.

Όλες οι εργασίες του OSHA συγκεντρώνονται στα κεντρικά της γραφεία στην έδρα του έθνους, Ουάσιγκτον.