ορισμός του πλουραλισμού

Είναι παρόν σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής, όπως η πολιτική, η θρησκεία, η φιλοσοφία, μεταξύ άλλων και συνδέεται στενά με ζητήματα όπως η πολυφωνία και η αρμονική συνύπαρξη πραγμάτων που είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, διότι, ο Πλουραλισμός είναι ένα σύστημα αποδέχεται, ανέχεται και αναγνωρίζει τις διαφορετικές θέσεις ή σκέψεις που μπορεί να προκύψουν στη συζήτηση για ένα συγκεκριμένο θέμα και στα διάφορα θέματα και πλαίσια που αναφέρονται..

Ένα σύστημα που αξίζει να συνεισφέρετε

Σε ένα πλουραλιστικό σύστημα, διαφορετικές και αντιτιθέμενες θέσεις συνυπάρχουν χωρίς προβλήματα επειδή είναι αποδεκτό, αναγνωρίζεται και ανεκτό ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο.

Φυσικά, ο πλουραλισμός είναι μια ιδανική κατάσταση και στην οποία όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε και να φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε στην κοινότητα στην οποία ζούμε.

Μαθαίνετε από τις διαφορές και μπορείτε να γίνετε πλούσιοι, οπότε η ιδέα είναι να προωθήσετε τον πλουραλισμό και να μην το πολεμήσετε ποτέ. Αυτή είναι μια απολύτως θετική ιδέα.

Ένα θεμελιώδες σκέλος της δημοκρατίας

Αυστηρά πολιτικό, η ύπαρξη του πλουραλισμού σε αυτόν τον τομέα θα συνεπάγεται το συμμετοχή και συνύπαρξη διαφορετικών πολιτικών ιδεών και κοινωνικών ομάδων στη δημοκρατική ζωή ενός Έθνους. Όταν υπάρχει πλουραλισμός στην πολιτική ζωή μιας κοινότητας, οι διάφοροι τομείς, ακόμη και προτείνοντας διαφορετικές ιδέες, δεν θα είναι μόνο μέρος της εκλογικής διαδικασίας, αλλά θα συμμετέχουν επίσης ενεργά στη λήψη αποφάσεων μιας κυβέρνησης σχετικά με ένα ζήτημα κοινωνικού ενδιαφέροντος .

Μια κυβέρνηση που διατηρεί σταθερά τον πλουραλισμό μεταξύ των βάσεών της θα προωθήσει την κοινωνική, πολιτιστική, εθνοτική, θρησκευτική και ιδεολογική ετερογένεια, που ποτέ δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για την πλουραλιστική κυβέρνηση, θα είναι σε θέση να ασκήσει τη μονοπωλιακή εκπροσώπηση ενός μόνο τομέα της κοινωνίας. Ο διάλογος και η συζήτηση μεταξύ όλων των διαφορετικών κοινωνικών παραγόντων πρέπει να είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να σέβεται ο πλουραλισμός, προκειμένου να διευρυνθεί η βάση εξουσίας.

Τα δημοκρατικά κυβερνητικά συστήματα δεν είναι βιώσιμα χωρίς την αρχή του πλουραλισμού. Στη δημοκρατία, ο πολίτης θα είναι σε θέση να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές πολιτικές προτάσεις, εκείνη που του φαίνεται καλύτερη σύμφωνα με τις προσδοκίες και τα ιδανικά του. Και φυσικά αυτό συνεπάγεται επίσης την ύπαρξη άλλων προτάσεων που δεν συμφωνούν με τις δικές μας αλλά που ισχύουν με εκείνες άλλων συμπατριωτών και επομένως πρέπει να γίνονται σεβαστές και αποδεκτές. Η πλουραλιστική δημοκρατία αποδέχεται τις ιδέες όλων και αποδέχεται ότι αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κερδίζει ακόμη και αν δεν τον έχουμε ψηφίσει ή δεν αισθανόμαστε ότι εκπροσωπείται από αυτόν, διότι σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει η πλειοψηφία που την αισθάνεται και αυτή είναι αυτή που τον εξέλεξε.

Μια γέφυρα στο κοινό καλό

Επιπλέον, ο πλουραλισμός συνδέεται με την ιδέα της ευημερίας και του κοινού καλού, διότι σε μια κοινωνία όπου επικρατεί διάλογος όλων των φωνών, είναι αδύνατο να μην υπάρχει ελευθερία, η βάση του πλουραλισμού φυσικά.

Εν τω μεταξύ, η ανοχή και ο σεβασμός για εκείνους που σκέφτονται διαφορετικά θα είναι οι πιο σημαντικές αξίες όσον αφορά τη διατήρηση και την προώθηση του πλουραλισμού.

Φιλοσοφία: ο κόσμος αποτελείται από ανεξάρτητες πραγματικότητες

Από την άλλη πλευρά και Με την εντολή της Φιλοσοφίας, ο Πλουραλισμός αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από μεταφυσική θέση που υποστηρίζει ότι ολόκληρος ο κόσμος αποτελείται από ανεξάρτητες και αλληλένδετες πραγματικότητες. Υπό αυτήν την έννοια, ο πλουραλισμός αντιτίθεται στον μονισμό, ο οποίος υπερασπίζεται ότι η πραγματικότητα είναι μόνο μία.

Θεολογία: όλες οι θρησκείες είναι βιώσιμοι τρόποι προσέγγισης του Θεού

Και ο Θεολογικός Πλουραλισμός είναι μια έννοια που προάγει ότι όλες οι θρησκείες, ο Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός, το Ισλάμ, αποδεικνύονται χρήσιμοι τρόποι προσέγγισης του Θεού..

Γι 'αυτόν τον Θεό είναι ένας, αν και λαμβάνει διαφορετικά ονόματα και τιμάται με τους πιο διαφορετικούς τρόπους.