ορισμός υπογραφής

Ο όρος υπογραφή έχει δύο σημαντικές και πιο κοινές έννοιες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Ένα από τα δύο είναι εκείνο που αναφέρεται στην υπογραφή ως ρουμπρίκα που χρησιμοποιείται για να καταστήσει σαφές την αποδοχή ή τη συγγραφή ενός εγγράφου. Η δεύτερη έννοια είναι αυτή που αναφέρεται στην εταιρεία ως εταιρεία ή πολυεθνική στην οποία ασκείται μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

Ξεκινώντας με την πρώτη έννοια, η υπογραφή είναι εκείνο το σχέδιο που κάνει ένα άτομο στο κάτω μέρος ή στο τέλος ενός κειμένου ή εργασίας. Η υπογραφή μπορεί να χρησιμεύσει για την έκφραση δύο ιδεών: αφενός, εάν μιλάμε για ένα νομικό έγγραφο, η υπογραφή μπορεί να υποδηλώνει αποδοχή ή συμφωνία με αυτό που εκφράζεται στο κείμενο. Μπορείτε επίσης να εκφράσετε τη δέσμευση ή την ευθύνη να σεβαστείτε αυτό που λέει αυτό το κείμενο ή το έγγραφο (για παράδειγμα, εάν μιλάμε για σύμβαση μεταξύ πολλών μερών που υπογράφουν ή εγγράφονται). Αλλά από την άλλη πλευρά, η υπογραφή μπορεί επίσης να εκφράσει την ιδιοκτησία ενός έργου, όπως όταν υπογράφεται στο τέλος ενός λογοτεχνικού έργου ή στον καμβά ενός πίνακα. Αυτός ο τύπος υπογραφών χρησιμεύει για να καταστήσει γνωστό ποιος πραγματοποίησε το έργο και ότι δεν είναι ανώνυμος.

Αντιληπτή ως ρουμπρίκα, η υπογραφή λέει πολλά για το άτομο και υπάρχουν ειδικοί που αναλύουν το σχήμα, την κλίση, την ένταση του μελανιού, τις ρίγες ή τις προσθήκες κ.λπ., για να κατανοήσουν καλύτερα την προσωπικότητα ή τον χαρακτήρα ενός ατόμου. Πιστεύεται ότι πολλά δεδομένα για ένα άτομο μπορούν να ληφθούν από την υπογραφή του, ακόμη και χωρίς καν να τον γνωρίζουν.

Η δεύτερη έννοια του όρου υπογραφή είναι αυτή που αναφέρεται σε μια εταιρεία. Αν και αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο στην ισπανική γλώσσα (είναι στα αγγλικά όταν μιλάμε για υπογεγραμμένο), η υπογραφή μπορεί επίσης να είναι το νόμιμο όνομα μιας εταιρείας, αυτό με το οποίο παρουσιάζεται στους πελάτες της και που εμφανίζεται σε όλα τα έγγραφα. Η επιχείρηση είναι επομένως μια εταιρεία που αναπτύσσει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, που έχει ορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και που πραγματοποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found