ορισμός των συντηρητικών

Η λέξη συντηρητική είναι ένα επίθετο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό αυτών των ανθρώπων ή πολιτικών των οποίων ο στόχος είναι ακριβώς η διατήρηση παραδοσιακών δομών ή μορφών, χωρίς να παραδοθεί σε οποιοδήποτε είδος ανακαίνισης ή εκσυγχρονισμού που μπορεί να προκύψει. Κανονικά, οι συντηρητικές ομάδες σε μια κοινωνία είναι αυτές που αποτελούνται από τις ανώτερες τάξεις που είναι πάντοτε απρόθυμες για προοδευτικές, φιλελεύθερες ή αριστερές στάσεις. Σε γενικές γραμμές, η λέξη συντηρητική μπορεί να έχει αρνητικό νόημα, δεδομένου ότι επί του παρόντος οι συντηρητικές θέσεις είναι εκείνες που δεν δέχονται αλλαγές ή πρόοδο.

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, ο συντηρητισμός είναι μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική ιδεολογία που βασίζεται στη διατήρηση όλων αυτών των θεσμών και των παραδοσιακών στοιχείων μιας κοινωνίας, όχι προοδευτικής. Ο συντηρητισμός αντιτίθεται τόσο στον φιλελευθερισμό όσο και σε όλες τις επαναστατικές ιδεολογίες, καθώς και οι δύο προτείνουν τόσο αλλαγές όσο και ελευθερίες που δεν συμμορφώνονται με τις παραδοσιακές δομές (η Εκκλησία, η δύναμη συγκεντρωμένη σε λίγους ανθρώπους, προστατευτικές οικονομικές πολιτικές, ελιτιστικές πολιτιστικές μορφές και εκφράσεις, κ.λπ.)

Προς το παρόν, είναι σύνηθες να βρίσκουμε χώρες στις οποίες υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ συντηρητικών και προοδευτικών πολιτικών κομμάτων. Αυτά τα τρέχοντα συντηρητικά κόμματα είναι πάντα τα πιο απρόθυμα να προκαλέσουν κάθε είδους αλλαγή και, συνεπώς, να υποστούν μεγάλες συγκρούσεις με αυτά τα πιο φιλελεύθερα ή μοντέρνα κόμματα.

Ο όρος συντηρητικός μπορεί, συνεπώς, να εφαρμοστεί στους ανθρώπους, διότι σε αυτήν την περίπτωση θα μιλούσαμε για άτομα με μικρή ανοχή στην αλλαγή ή σε οποιοδήποτε είδος τροποποίησης των δομών (ό, τι κι αν είναι) που διέπουν τη ζωή τους και την ημέρα. Κανονικά, οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που δείχνουν μια πιο συντηρητική στάση, ενώ οι νέοι τείνουν να είναι εκείνοι που έχουν πιο επαναστατικό ή προοδευτικό πνεύμα. Αυτό έχει να κάνει με το στάδιο στο οποίο ο καθένας είναι και με το τι σημαίνει να ζήσετε μια ζωή με έναν συγκεκριμένο τρόπο και να μην είστε έτοιμοι, σε μια συγκεκριμένη ηλικία, να αλλάξετε.