ορισμός του τετραέδρου

Αυτό το γεωμετρικό σχήμα αποτελείται από τέσσερα ισόπλευρα τρίγωνα, δηλαδή, κανονικά τρίγωνα. Με άλλα λόγια, είναι ένα κανονικό πολυέδρα με τέσσερις ίσες τριγωνικές όψεις. Αυτό το πολυέδρον έχει συνολικά τέσσερα πρόσωπα, έξι άκρα και τέσσερις κορυφές (τρία πρόσωπα συναντώνται σε κάθε μία από τις κορυφές του).

Όσον αφορά το ύψος του, λαμβάνεται τραβώντας κάθετα από την κορυφή προς την αντίθετη όψη αυτού του σχήματος. Ο όγκος του είναι ίσος με το ένα τρίτο της επιφάνειας της βάσης πολλαπλασιασμένος επί το ύψος της. Για τον υπολογισμό της περιοχής, η περιοχή ενός από τα τρίγωνα της υπολογίζεται και πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα.

Υπάρχουν επίσης ακανόνιστα τετράεδρα, τα οποία αποτελούνται από τέσσερις διαφορετικές πολυέδρες. Υπάρχουν δύο παραλλαγές: το τρίγωνο και το ισοφιακό. Το πρώτο έχει τρία πρόσωπα σχηματισμένα από δεξιά τρίγωνα και τα ύψη τους συμπίπτουν στο ίδιο σημείο. Το δεύτερο αποτελείται από τρία ίσα ισοσκελή τρίγωνα.

Μια γεωμετρική φιγούρα με μυστικιστική και θεραπευτική αξία

Ο Έλληνας φιλόσοφος Πλάτωνας κατάλαβε ότι ολόκληρο το σύμπαν θα μπορούσε να συνοψιστεί σε πέντε γεωμετρικά σχήματα: τετράεδρο, κύβος εξάχρον, οκτάεδρο, δωδεκαέδρα και icosahedron. Είναι όλοι γνωστοί με ένα όνομα, "τα πλατωνικά στερεά." Ο συνδυασμός αυτών των στερεών θα σχηματίσει μια σφαίρα, η οποία θα αντιπροσωπεύει την ιερή γεωμετρία του κόσμου.

Για τον Πλάτωνα το τετράεδρο συμβολίζει ένα στοιχείο της φύσης, τη φωτιά (ταυτόχρονα αυτή η μορφή σχετίζεται με την έννοια της σοφίας). Το εξάχρον αντιπροσωπεύει τη γη. Το οκτάεδρο αντιπροσωπεύει τον αέρα. Το δωδεκάεδρο συμβολίζει τον αιθέρα.

Τέλος, το icosahedron αντιπροσωπεύει νερό. Σύμφωνα με ορισμένες ψευδοεπιστημονικές ερμηνείες, αυτά τα στοιχεία σχετίζονται άμεσα με ορισμένες φυσικές αλλοιώσεις των ζωντανών οργανισμών και, κατά συνέπεια, μέσω αυτών είναι δυνατή η θεραπεία ορισμένων ασθενειών.

Τα μοτίβα στη φύση μπορούν να εκφραστούν σε μαθηματική γλώσσα

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η γλώσσα του σύμπαντος συνδέεται με τα πλατωνικά στερεά. Αυτό σημαίνει ότι ο φυσικός κόσμος ταξινομείται από ιδιότητες μαθηματικής φύσης.

Τα μαθηματικά μοτίβα υπάρχουν σε αστερισμούς, στο ανθρώπινο σώμα, στην τέχνη και στις πόλεις που κατοικούμε. Τα γεωμετρικά σχήματα μας επιτρέπουν ακόμη και να κατανοήσουμε τα υποατομικά μέρη της ύλης. Αυτή η πραγματικότητα τέθηκε με διαισθητικό τρόπο από τον Πλάτωνα και από τους φιλόσοφους της Πυθαγορείας σχολής.

Οι επιστήμονες συζητούν ακόμη αυτήν την ερώτηση σήμερα. Για μερικούς, η φύση είναι γραμμένη σε μαθηματική γλώσσα και για άλλους είναι το μυαλό μας που δημιουργεί μαθηματικά μοντέλα για να κατανοήσουμε τη φύση.

Φωτογραφία: Fotolia - Peter Hermes Furian