ορισμός της αναλογικότητας

Κατόπιν αιτήματος του μαθηματικά, ο αναλογικότητα είναι το συμμόρφωση ή αναλογία (ισότητα δύο λόγων) ορισμένων τμημάτων με το σύνολο ή των στοιχείων που συνδέονται μεταξύ τους , ή πιο επίσημα, αποδεικνύεται ότι είναι σχέση μεταξύ μετρήσιμων ποσοτήτων.

Εν τω μεταξύ, ως μαθηματική έννοια, ξεχωρίζει από πολλούς άλλους ως ένα από τα πιο διαδεδομένα, δηλαδή σχεδόν όλοι γνωρίζουν το εύρος του και το χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή.

Εν τω μεταξύ, το μαθηματικό σύμβολο που χρησιμοποιείται κατά σύμβαση για να υποδείξει αυτές τις τιμές που αποδεικνύονται ανάλογες είναι: ∝.

Μια αναλογία αποτελείται από a, b, c και d, ενώ, εάν η αναλογία μεταξύ a και b είναι η ίδια με μεταξύ c και d, μια αναλογία αποτελείται από δύο αναλογίες ίσες με: b = c: d, όπου Τα a, b, c και d είναι διαφορετικά από το 0 και θα διαβαστούν ως εξής: a είναι ab, όπως c είναι d.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν ένας λόγος ισούται με έναν άλλο, στην πραγματικότητα, υπάρχει αναλογικότητα, δηλαδή, για να έχουμε μια αναλογική σχέση, πρέπει να έχουμε δύο αναλογίες που είναι ισοδύναμες.

Υπάρχουν δύο τύποι αναλογικότητας, ένας αντίστροφη και άλλη άμεσηΩστόσο, και οι δύο χρησιμεύουν για την επίλυση αυτών των προβλημάτων όπου είναι γνωστός ένας λόγος και μόνο ένα κομμάτι πληροφοριών για το δεύτερο.

Στη συνέχεια, δύο ποσότητες θα είναι άμεσα αναλογικές εάν όταν μία από αυτές αυξάνεται, κατά διπλά, τριπλάσια ή τετραπλάσια, οι ποσότητες που αντιστοιχούν στην άλλη αυξάνονται επίσης με τις ίδιες ποσότητες, δηλαδή, διπλά, τριπλάσια, τετραπλάσια.

Και αντίθετα, δύο μεγέθη είναι αντιστρόφως ανάλογα όταν όταν το ένα αυξάνεται, το άλλο μειώνεται στην ίδια αναλογία.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found