ορισμός του διδακτικού προγραμματισμού

Η έννοια του διδακτικού προγραμματισμού προέρχεται από τον τομέα της εκπαίδευσης και αναφέρεται στο φαινόμενο με το οποίο εκπαιδευτικοί διαφορετικών επιπέδων και τύπων προγραμματίζουν ή οργανώνουν τις διδακτικές της όμορφης διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης. Ο διδακτικός προγραμματισμός είναι ακριβώς για να τεθεί με ομαλό και ουσιαστικό τρόπο (δηλαδή, με λογική έννοια) η γνώση, τα καθήκοντα και οι δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν, οι στόχοι που πρέπει να εκπληρωθούν, οι πόροι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλα δεδομένα. Όλοι μαζί επιτρέπουν να έχουν ένα σαφέστερο όραμα της διδακτικής διαδικασίας και να αναλύουν καλύτερα τα αποτελέσματα καθώς επιτυγχάνονται.

Όταν μιλάμε για διδακτική αναφερόμαστε σε αυτήν τη διαδικασία που αντιπροσωπεύει τη διδασκαλία και τη μάθηση που κατανοούνται ως δύο συσχετιστικά και απαραίτητα φαινόμενα το ένα από το άλλο. Μέσω της διδακτικής (η οποία στα ελληνικά σημαίνει ακριβώς «να διδάξει»), ο εκπαιδευτικός επαγγελματίας μπορεί να δημιουργήσει συνδέσμους μεταξύ των διαφόρων τύπων γνώσεων και να αναζητήσει τις καλύτερες μεθόδους για να τους κάνει μια συσσώρευση δεδομένων ή πληροφοριών προσβάσιμων και κατανοητών για τον μαθητή. Η διδακτική είναι, με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο ο δάσκαλος αναπτύσσει στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία διδασκαλίας για να εξασφαλίσει την εκμάθηση ατόμων που εκπληρώνουν το ρόλο των μαθητών ή των μαθητών.

Ο διδακτικός προγραμματισμός είναι τότε η διαδικασία με την οποία ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα διδακτικά στοιχεία θα δομηθούν, θα ταξινομηθούν και θα οργανωθούν καθ 'όλη τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού κύκλου θα προγραμματιστεί μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Γενικά, το πρόγραμμα καλύπτει ολόκληρο το σχολικό έτος που συνήθως διαρκεί περίπου εννέα μήνες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας καλός διδακτικός προγραμματισμός απαιτεί να ληφθούν υπόψη μυριάδες μεταβλητές που μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες περιστάσεις της στιγμής, των μαθητών, του ίδιου του δασκάλου, του ιδρύματος κ.λπ.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found